Policija provjerava da li se osobe kojima je izdato rješenje o kućnoj izolaciji pridržavaju uputa

“Mi preduzimamo određene mjere i radnje da preventivno djelujemo na adekvatan način kako bi zaštitili građane našeg kantona. Određena lica sa našeg područja kojima su izdata rješenja nadležnih sanitarnih inspektora smještena  su u kućnu izolaciju, a policijskim službenicima Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde danas su izdate određene upute da se ta lica obiđu na njihovim adresama kako bi se uvjerili da li se poštuju izdata rješenja od strane kako kantonalnih inspekcija tako i federalnih. Prema informacijama kojima mi raspolažemo na našem području je izdato oko 20 rješenja u kojima je odlučeno da ta lica budu  u 14-dnevnoj izolaciji.Ukoliko se desi da ta lica krše provedbu zakona odnosno mjera kućne izolacije o svemu tome sačinit će se policijski izvještaj, službene zabilješke koje će se blagovremeno dostaviti inpekcijama”, izjavio je Amel Džebo iz Policijske uprave MUP-a BPK Goražde.

On dodaje kako se policija samoinicijativno organizirala, zbog nedostatka određenog broja ljudi unutar kantonalne Uprave za inspekcije poslove u čijoj je nadležnosti  da sagledaju kršenje samih  rješenja koji su prethodno izdali.

“ Mi smo se samoincijativno organizovali tako da plicijski službenici već od jutros odlaze na adrese tih lica kako bi se uvjerili da li oni poštuju zakonske oddredbe o kućnoj izolaciji . Zamolio bi ovom prilikom sve građane, posebno ova lica za koja su data rješenja o kućnoj izolaciji da se pridržavaju samih uputa koja su navedena u tim rješenjima a sve u  cilju kako ne bi ta lica došla u kontakt sa drugim licima iaoko još nije ni jedan slučaj potvrđen koji se veže za koronavirus na ovom području”, kaže Džebo.

Brojevi telefona na koje se mogu prijaviti osobe koje krše samoizolaciju su 038 221 125 ili 122