Gradonačelnik Ramović pozvao građane da poštuju naredbe štabova civilne zaštite

Zgrada uprave Grada Goražde
Zgrada uprave Grada Goražde

Gradska uprava na čelu sa Muhamedom Ramovićem zbog novonastale situacije u našem Gradu izazvane pojavom virusa  COVID 19, a u skladu sa preporukama, jutros je donijela odluku o reduciranju aktivnosti Gradske uprave i svih javnih ustanova i javnih preduzeća kojima je Grad Goražde osnivač, do daljnjeg. Broj uposlenika sveden je na minimum, a osim šalter sale, čiji radno vrijeme je od danas reducirano od 8 do 14 sati. Građani se mogu obraćati putem maila službenicima, a na raspolaganju i broj telefona 123.

Govoreći o trenutnoj situaciji u Gradu, gradonačelnik Muhamed Ramović još jednom je uputio apel građanima da poštuju naredbe i uputstva Federalnog, Kantonalnog i Gradskog štaba Civilne zaštite, te da kretanje i socijalne kontakte svedu na minimum i da se u svakoj situaciji ponašaju odgovorno. Gradonačelnik je naglasio da Gradski štab civilne zaštite Grada Goražda (GŠCZ) u skladu sa naredbama i preporukama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite o provođenje pojačanih vanrednih mjera vrši čišćenje i pranje gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parking i prostora, zatim da je provedena naredba i da su spremne prostorije za karantin koje su već na raspolaganju.