NAREDBE KANTONALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE BPK GORAŽDE

 

Nova naredba Kantonalnog štaba Civilne zaštite BPK Goražde odnosi se na zabranu zadržavanja na javnim mjestima za više od tri osobe kao i zabranu vožnje u automobilima za više od dvije osobe. Prethodno je donešena naredba o potpunoj zabrani kretanja osobama mladjim od 18 godina i starijima od 65 godina u narednih 15 dana. Naređena je obustava rada u kompletnoj industrijskoj zoni na 15 dana, s tim da se dozvoljava ulaz i izlaz roba uz pratnju policije, a radnicima je, ukoliko se nalaze na radnim mjestima, naređeno da  napuste industrijsku zonu “Pobjeda” i idu u samoizolaciju.

Kantonalni štab Civilne zaštite do daljnjeg je ograničio rad do 18 sati u djelatnosti trgovine na području BPK Goražde izuzev apotekama, benzinskim pumpama i pekarama.

Naređena je potpuna samoizolacija osobama kojima je izdato rješenje o izolaciji te se naređuje pridržavanje naredbi i smanjivanje konatakata sa ostalim članovima porodica na minimum.

Naređuje se uspostava tima koji će pomagati direkciji robnih rezervi BPK Goražde oko nabavki neophodnih dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme.

Naređuje se Kantonalnoj bolnici i domovima zdravlja da kantonalni štab obavjeste o svojim zapsolenicima čiji su članovi užih porodica zaposleni u industrijskoj zoni Pobjeda. Kantonalnoj bolnici i domovima zdravlja naređeno je  da štabu hitno dostave protokole i planove o  u postupanju sa oboljelima.

Naređuje se Kanotnalnoj upravi za inspekcijske polsove da štabu hitno dostavi spisak osoba kojima je do sada izdato rješenje o izolaciji. Naredbe stupaju na snagu odmah.

Nakon potvrde da je Munevera Fočo, direktorica Ginexa pozitivna na koronavirus, Kantonalni štab Civilne zaštite naložio je niz novih mjera, a pojačane su aktivnosti na čišćenju i dezinfekciji grada.

U Goraždu je privremeno obustavljen rad i privrednih subjekata u industrijskoj zoni Vitkovići, iz preventivnih razloga proizvodnja je danas stala i u Preventu.