Nastavljeno pranje, čišćenje i dezinfekcija ulica kao jedna od preventivnih mjera prevencije širenja koronavirusa

U skladu sa naredbama i preporukama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne
zaštite o provođenje pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i
dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih
parking i prostora koji su popločani/asfaltirani, Grad Goražde nastavio je sa
provedbom istih, tako što je po naredbi gradonačelnika Goražda dr.sci. Muhameda
Ramovića, komandanta Gradskog štaba civilne zaštite Grada Goražda (GŠCZ) i
danas nastavljeno sa pranjem ulica od strane uposlenika JKP 6. mart i Profesionalne
vatrogasne jedinice.


Tako je od jutarnjih sati izvršeno pranje platoa i parkinga ispred Industrijske
zone Pobjeda, zatim ulica Prve slavne Višgradske brigade, Kulina bana, Meha
Drljevića, Seada Sofovića Sofe, Sinan paše Sjerčića, Maršala Tita, Zaima
Imamovića, Ferida Dizdarevića, te mosta žrtava genocida u Srebrenici i mosta Alije
Izetbegovića.

Još jednom pozivamo Građane Grada Goražda i one koji u Goraždu borave,
da se pridržavaju svih naredbi Federalnog, Kantonalnog i Gradskog štaba Civilne
zaštite, da kretanje i socijalne kontakte svedu na minimum, te da se u svakoj situaciji
ponašaju odgovorno.