Nove naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite

Kantonalni štab civilne zaštite koji je u stalnom zasjedanju, upravo je donio novu naredbu kojom se naređuje ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde da organizuje servis volontera koji će biti na usluzi osobama starijim od 65 godina. Ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice naređeno je da ovlasti kantonalnog sanitarnog inspektora da do obustave stanja prirodne nesreće na području Federacije BiH, donosi rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor na osnovu epidemiološkog izvještaja i po preporuci Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. Naredba stupa na snagu odmah. Donesena je Odluka o odobravanju korištenja namjenskih sredstava kao hitna mjera zaštite i spašavanja za smanjenje opasnosti od pojave koronavirusa, za namjene pružanja pomoći Kantonalnoj bolnici Goražde, za nabavku lijekova, boca kiseonika, testova na COVID-19, dezinfekcijskih sredstava u vezi sa uspostavom izolatorija. Danas je nabavljen i dio zaštitne opreme (maske, rukavice, naočale, odijela i dr) i podijeljen policiji, inspekciji, bolnici, domovima zdravlja, Domu za stara i iznemogla lica, Centru za socijalni rad.