Riječ po riječ 19 3 2020 Tema: Korona virus, Eniz Halilović i dr Edin Čengić