KŠ CZ BPK donio nove naredbe

Kantonalni štab civilne zaštite Bosanskopodrinjskog kantona (BPK)  Goražde na današnjoj sjednici donio je naredbu  kojom se svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač BPK Goražde naređuje da za potrebe ovog štaba, a u stanju prirodne nesreće, ustupe vozila na korištenje i vozače.

JZU „Kantonalna bolnica Goražde“ naloženo je da postupi po naredbi Federalnog štaba CZ kojom se naređuje svim bolničkim zdravstvenim ustanovama koje provode zdravstvenu zaštitu  na području Federacije BiH, da pripreme i stave u funkciju sve raspoložive kapacitete za prijem oboljelih od COVID-19, u skladu sa potrebama.

Ovoj zdravstvenoj ustanovi naređeno je da postavi još jedan šator u krugu bolnice za prijem osoba koje nemaju simptome koronavirusa.

Naređuje se stroga izolacija osobama koje su stavljene pod zdravstveni nadzor i provođenje mjera pojačane zaštite. Zaraženim osobama se naređuje izolacija od ostalih članova domaćinstva. Naredba stupa na snagu odmah