Nove naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite

Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 9. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 21.03.2020. godine, d o n o s i

 

N A R E D B U

  1. Naređuje se do daljnjeg ograničenje rada do 16:00 sati u djelatnosti trgovine na području BPK Goražde izuzev apotekama, bezinskim pumpama i pekarama,  uz poduzimanje neophodnih mjera zaštite.
  2. Naređuje se ovlaštenim licima zaposlenih koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće na području BPK Goražde, te ovlaštenim licima subjekata u kojima se proces rada odvija u smjenama, da se obrate KŠCZ radi izdavanja dozvola o kretanju, s obzirom da je na snazi zabrana kretanja na području Federacije BiH od 18:00 do 05:00 sati,
  3. Naređuje se J.U. „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ da kontaktira sve nezaposlene osobe mlađe od 40 godina života sa završenom medicinskom strukom sa svoje evidencije, te utvrdi mogući broj angažovanja istih s ciljem stavljanja na raspolaganje KŠCZ i isti su se dužni po pozivu javiti.
  4. Naredba stupa na snagu odmah.