Volonterski servis na području Goražda formiran naredbom kantonalnog štaba Civilne zaštite BPK, danas je počeo sa radom

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu I sport BPK Arman Bešlija pojašnjava da je njegova namjena pružanje pomoći pri kupovini osnovnih namirnica, higijenskih potrepština ili lijekova osobama starijim od 65 godina i koji boluju od neke hronične bolesti.

Po riječima Bešlije, u volonterskom servisu su  angažovani svi mlađi uposlenici u ministarstvima, koji rade u call centru I na terenu , a uključena  je i grupa građana koja je iskazala interes za rad u servisu.

“ Trenutno to radimo u testnoj fazi jer imamo naredbe da se ograničeno krećemo a ako formiramo tim od 100 – 200 volontera kršimo tu naredbu. Trenutno evidentiramo koji su to slučajevi, javljaju nam se starije osobe I onda ćemo napraviti spisak I mapu kretanja te angažovati onoliko volontera koliko bude potrebno” – pojansio je Bešlija.

Dodao je da je os trane Zavoda za javno zdravstvo BPK dostvaljena lista ljudi koji su u izolaciji

“ Imamo timove koji samo rade sa tom populacijom I te ljude pozivaju, provjeravaju da li im je što potrebno dostaviti, naravno uz maksimalne mjere zaštite. Druga grupa su tomovi koji rade za osobe starije od 65 godina I hronične bolesnike kojima je zabranjeno kretanje. Da ne bude zabune, isključivo se vrši nabavka prehrambenih I higijenskih artikala te lijekova, a bilo je slučajeva da ljudima treba donijeti I drva. Neki su čak zvali I da im se uplati loto I želimo izbjeći takve situacije” – naglasio je Bešlija.

Dodao je da će u koordinaciji sa Centrom za socijalni rad, organizacijama Merhamet, Crveni križ I drugima biti napravljeni spiskovi, kako bi pomoć u ovom vidu stigla tamo gdje je potrebna.

Broj call centra 062 453 025: