KŠ CZ Goražde: Nisu prekršene procedure smještanja u izolatorij Kantonalne bolnice

Kantonalni štab Civilne zaštite Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj sjednici konstatovao je da nisu prekršene procedure tokom jučerašnjeg dana, prilikom smještaja jednog lica  u odvojeni izolatorij Kantonalne bolnice Goražde, a kojem je naknadno potvrđen COVID-19 virus.

Nakon podnesenih izvještaja od strane direktorice ove zdravstvene ustanove  te mišljenja stručnih lica Federalnog ministarstva zdravstva posredstvom video linka, istaknuto je te da nije došlo do ugrožavanja zdravlja, pacijenata i osoblja u  Kantonalnoj bolnici Goražde.

“Putem linka stupili smo u kontakt sa stručnjacima  iz  Federalnog ministarstva zdravstva kojim smo prezentovali izvještaj o procedurama i postupcima prijema pacijentice za koju se osnovano sumnjalo da je zaražena korona virusom, a što je kasnije i potvrđeno, te zatražili njihovo mišljenje, na osnovu kojih su oni ustanovili da su sve procedure bile ispravne“ – kazao je član KŠ CZ Mirsad Agović.

Napomenuo je  da je pacijentica i ranije imala određene zdravstvene probleme te pripadala rizičnoj grupi i  da je smještena u jednu posebno izolovanu prostoriju, koja je u sklopu Kantonalne bolnice i Doma zdravlja, ali je potpuno izolovana  po svim procedurama.

„ Konstatovano je da je dio predviđenog dijela za izolatorij, dio objekta nekadašnje hitne službe  adekvatan, ali da se ne možemo osloniti na ovu opciju iz razloga što nema kapacitet za smještaj veći broj kreveta, a može se desiti da imamo više slučajeva koji bi se trebali hospitalizirati. Moramo tražiti neki prostor koji će zadovoljavati sve norme i standarde“ – naglasio je Agović.

U tom smislu usvojen je  zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da zajedno sa predstavnicima Kriznog štaba iz oblasti medicine pronađu adekavatan prostor i da to što prije spreme sa dovoljnim brojem kreveta.

„U opciji je više objekata i u okviru naših nadležnosti mi ćemo ćemo to nastojati  rješiti. Situacija u Kantonalnoj bolnici i u Domu zdravlja je za sada pod kontrolom i mirna i nema razloga za paniku“ –  kazao je član Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde.

Naglasio je da su ostale naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite i dalje na snazi, a kao jedan od najvećih problema naveo je širenje panike putem društvenih mreža

„ Pogotovo je to od ljudi koji su nekompetentni ili zlonamjerni. U tom smislu, donesen je zaključak da će sve informacije koje će Kantonalni štab civilne zaštite upućivati  ići preko službene stranice Vlade BPK Goražde, te se mole građani da isključivo prate informacije sa ove stranice koje su relevantne. Broj zaraženih je isti u odnosu na juče, a mi obavljamo potrebne procedure kako bismo ustanovili  da li postoji širenje zaraze. Neke lance prekidamo ukoliko se ispostavi da je ključna osoba negativna. Nadamo se da to neće eskalirati u neželjenom pravcu što bi  imalo štetne posljedice”- kazao je Agović Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde zaduženo je  da sagleda zakonske mogućnosti sankcionisanja osoba koje šire paniku i nered dezinformacijama na društvenim mrežama u vezi svih  aktivnosti koje se poduzimaju oko  COVID-19 virusa na području BPK Goražde.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove zadužena je da dostavi pisani Izvještaj o aktivnostima u pogledu inspekcijskog nadzora na tržištu na području BPK Goražde  sa prijedlozima mjera za dalje postupanje.