Građani BPK Goražde uglavnom poštuju policijski sat

Građani Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde uglavnom poštuju policijski sat ali i zabrane kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina – potvrdila je ministrica unutrašnjih poslova BPK Nizama Rišljanin.

Naglasila je da je ovo ministarstvo sve svoje raspoložive kapacitete stavio u svrhu obezbjeđenja poštivanja izdatih naredbi i mjera.

„ Naši policijski službenici raspoređeni su u tri smjene  s tim da po potrebi ostaju i duže da rade. Uglavnom, adekvatno su raspoređeni i ne sumnjamo ni u jednom trenutku da će moći odgovoriti svom zadatku. Sve naredbe i upute koje dobijamo, nastojimo provesti kako se od nas i očekuje, a s druge strane očekujemo i saradnju građana“ – istakla je Rišljanin.

Po njenim riječima, do sada nije bilo kršenja policijskog sata kao i naredbe o zabrani kretanja mlađih od 18 i starijim od 65 godina

„ Prvu noć je evidentirano 10 lica u vrijeme policijskog sata i ta lica su za početak upozorena. Međutim, ukoliko dođe do kršenja u narednom periodu morat ćemo raditi po sankcijama u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru gdje će sankcije biti kazne od 500 do 1.500 KM. Ukoliko postoje građani koji krše izdate naredbe, na raspolaganju je i naš broj telefona 038 221 125 i 122 putem kojih se ta lica mogu prijaviti kao i sve ostalo što nije u skladu sa naredbama koje su na snazi“ – kazala je ministrica unutrašnjih poslova BPK Goražde.