Ramović reaguje na optužbe zbog traženja medicinske i zaštitne opreme

Kao odgovoran čovjek, prema funkciji koju obavljam i prema svim građanima koje predstavljam, u stanju nesreće koja je zahvatila čitav svijet, nama, predstavnicima građana i lokalnih zajednica nije data informacija o tome čime raspolažemo i kada ćemo ono što je nama građanima potrebno i dobiti.
U razgovoru sa Premijerkom BPK Goražde, nudeći se na raspolaganje u svakom momentu, kao aktivnost koja je za cilj imala spašavanje života i zdravlja građana, zaključili smo da je potrebno uputiti apele svima onima koji nam u teškim trenucima mogu pomoći. O tome kome ću apele uputiti, nismo razgovarali. Uputio sam dopise na preko pedeset adresa, počevši od Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njenih ministarstava, ambasada država u Bosni i Hercegovini, bratskih općina i gradova, te svih onih za koje sam smatrao da mogu dati doprinos u odbrani života i zdravlja građana Grada Goražda.
Između ostalih, u dogovoru sa Bošnjacima iz Republike Srbije, uputili smo dopis i državi Republici Srbiji u kojoj živi veliki broj Bošnjaka. Znali smo da u tim trenucima oni raspolažu opremom koja je nama prijeko potrebna, a prije nego što sam poslao dopis, konsultovao sam se sa vijećnicima Gradskog vijeća, predsjednicima savjeta mjesnih zajednica i Gradskim štabom civilne zaštite. U dopisu smo tražili isključivo medicinsku i zaštitnu opremu. O pomoći u vidu prehrambenih proizvoda nikada nismo razgovarali, niti smo to tražili.
Ako će moj angažman doprinijeti da se spasi jedan život bilo kojeg od građana Grada Goražda, ja sa radošću prihvatam svu odgovornost, a pogotovo političku, te ako je funkcija Gradonačelnika cijena toga života koji ćemo spasiti, rado ću je platiti. I sada, a i za svaki put kada se angažujem da neki od naših sugrađana dobije medicinsku pomoć u Beogradu, kada je to potrebno.
U trenucima kada se trudimo odbraniti život i privredu, ja nemam vremena baviti se politikom. Politikom neka se bave oni koji su to činili i onda kada sam boreći se za svako radno mjesto, na raspolaganje stavljao svo svoje vrijeme i pažnju, kada sam tokom poplava bio prvi koji je isto tako pisao na sve adrese i molio, molio za pomoć za građane Grada Goražda, kada sam tokom nezapamćenih snježnih padavina bespoštedno danonoćno radio da zaštitim sve svoje sugrađane, kada sam molio sve predstavnike i domaćih i stranih institucija i domaće i strane investitore za bilo kakvo ulaganje u Goražde, kao podsticaj građanima da nastave da rade pošteno i vrijedno kao i do sada, ne bi li se na taj način utjecalo na poboljšanje njihovog životnog standarda.
Ucjene i prijetnje ne prihvatam i smatram da su neprimjerene, a oni koji misle da je trebalo ili treba drugačije, te da bi Goražde i njegovi građani dobili ono što im pripada i što im je prijeko potrebno i bez moga angažmana, ali i angažmana ostalih poštenih ljudi na odgovornim funkcijama u Goraždu, te vijećnika Gradskog vijeća Grada Goražda, neka izađu javno i neka to kažu. I dokažu. Onda potrebe za našim angažmanom neće ni biti.
Svoju državu volim i poštujem iznad svega, ali od mene ne možete očekivati da radim na njenom otuđivanju i raspirivanju neprijateljstva na bilo kojoj strani svijeta.
Moja politika je politika mira, politika uvažavanja i poštovanja. Moja politika i cilj su uspješno Goražde i sretni i zdravi svi oni koji žive u njemu. Svi, bez prefiksa i odrednica. Meni su najbitniji moji sugrađani i uvijek ću činiti sve što je u mojoj moći da doprinesem njihovoj zaštiti i jedino njima i Bogu odgovaram.
Muhamed Ramović