U BPK naređeno ograničenje prodaje osnovnih životnih namirnica

Kantonalni štab civilne zaštite Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde danas je donio naredbu kojom se ograničava  prodaja osnovnih životnih namirnica u svim tržnim centrima, maloprodajnim i drugim prodajnim objektima na području BPK Goražde.

Kako ističu iz štaba, cilj je omogućiti jednaku dostupnost osnovnih životnih namirnica ali i osnovnih higijenskih proizvoda svim građanima BPK Goražde

„ Kupovina brašna ograničena je na 25 kg, ulje jestivo do 3 litra, šećer  do 5 kilograma, sol do 2 kilograma, sapun do 5 komada, toalet papir do 24 komada, kvasac od 500 grama do 2 komada“ stoji u naredbi.

Gradskom štabu civilne zaštite Grada Goražda naređeno je da uspostavi adekvatan sistem rada JKP „6. mart“ Goražde u pogledu iskopa grobnih mjesta te snabdijevanja vodom na području Grada Goražda u perodu trajanja stanja prirodne nesreće u Federaciji BiH.

Gradskom štabu civilne zaštite Grada Goražda i štabovima civilne zaštite općina Foča i Pale u FBiH naređeno je  da Kantonalnom štabu civilne zaštite BPK Goražde dostave izvještaj o do sada poduzetim aktivnostima na suzbijanju COVID-19 virusa.

JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“ naređeno je da bude nosilac svih aktivnosti na području BPK Goražde za prikupljanje i distribuciju socijalne pomoći te da po tom pitanju koordinira aktivnosti sa drugim akterima.

Naređuje  se provođenje mjera pojačane zaštite na ulazima u sve objekte na području BPK Goražde otvorene za ulazak građana u pogledu dezinfekcije ruku i obuće.