Kantonalni štab civilne zaštite Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde danas je razmatrao usmene i pisane izvještaje u vezi sa postupanjima nadležnih institucija u vezi COVID-19 virusa

Prema podacima Zavoda za javno zdarvstvo, četiri osobe koje su pozitivne na koronavirus su dobrog općeg zdravstvenog stanja i nemaju nikakvih teških simptoma. Uprava policije kontroliše  osobe koje su u samoizolaciji, a jučer su provjerili 51 lice i svi su bili na svojim adresama. Ima pritužbi na te osobe, ali u policiji navode da je riječ o dezinformacijama i da sve provjeravaju i utvrđuju činjenice“ – pojasnila je komandantica Kantonalnog štaba Civilne zaštite.

Napomenula je da su policijski službenici počeli sa izdavanjem prekršajnih naloga licima koja krše naredbe nadležnih štabova

„ U kantonalnoj bolnici Goražde ističu da je u toku opremanje primarnog izolatorija u privatnom stambenom objektu i da je jedan sprat potpuno spreman. Testova ima, novi se očekuju a Vlada BPK i KŠ CZ zaduženi su da koordiniraju sa Vladom FBiH u vezi sa obezbjeđenjem testova sa višeg nivoa i mi ćemo se obratiti njima za doznačavanje testova BPK Goražde- pojasnila je Velić.

Naglasila je da je najbitnije da se građani, a posebno osobe u izolaciji i njihove porodice pridržavaju naredbi

„ Mi ćemo obezbjediti sve uslove da oni ostanu u svojim kućama. Danas je razmatran i apel koji su uputili roditelji djece sa autizmom kao i dijabetičara koji moraju ovjeravati svoje potvrde za trakice. I taj dio ćemo maksimalno nastojati pokriti i stvoriti sve uslove da građani što više ostanu kod kuće, a da sve što im je potrebno bude na najlakši način dostupno“ – naglasila je komandantica KŠ CZ BPK Goražde.