Vizir maske iz Goražda idu u bh bolnice

U saradnji sa firmama “Emka Bosnia” i “Jusri”, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantonalni štab civilne zaštite obezbijedili su prvih 100 vizir maski za Kantonalnu bolnicu Goražde.

Iz pomenutih firmi su istakli da će u narednom periodu dio zaštitne opreme biti takođe doniran za zaštitu stanovnika u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Zaštitne vizir maske iz Goražda krenule su i u druge dijelove BiH.

U prvom konitengentu, bolnicama u Konjicu i Mostaru poslato je po 30 vizir zaštitnih maski.

Uz ove kompanije, i kompanija “Prevent” angažovana je na proizvodnji zaštitne opreme, te u Vladi i Kantonalnom štabu civilne zaštite još jednom izražavaju zahvalnost ovim kompanijama i pojedincima koji u ovoj vanrednoj situaciji daju ogroman doprinos u borbi protiv korona virusa na području Bosansko-podrinjskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine.

www.bpkg.gov.ba