Ministarstvo finansija BPK Goražde otvorilo je mogućnost donacija za fizička lica u zemlji i inostranstvu

Ministarstvo finansija BPK Goražde otvorilo je mogućnost za sva pravna i fizička lica u zemlji i inostranstvu da donacije za borbu protiv pandemije koronavirusa mogu uplatiti na depozitni račun:

Primalac: Depozitni račun BPK Goražde
Banka: NLB bank d.d. Tuzla
Račun broj: 132-731-04102931-54
Vrsta prihoda: 722751
Budžetska organizacija: 1902001
Općina: 033

Sredstva će koristiti Centar za socijalni rad BPK Goražde, za pomoć socijalno-ugroženom stanovništvu.