Nakon provođenja preventivnih mjera, kako je najavljeno, proces proizvodnje u ovim kompanijama trebao bi započeti u petak 03. aprila 2020.godine

Na inicijativu menadžmenta šest kompanija koje posluju na lokalitetu Industrijske zone „Pobjeda“, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upriličila je danas sastanak sa predstavnicima ovih kompanija, kojem su prisustvovali i ministri za privredu i finansije Mensad Arnaut i Mirsad Agović, te direktorica Zavoda za javno zdravstvo, epidemiolog Medina Bičo.

Cilj sastanka je definisanje aktivnosti koje bi trebale prethoditi pokretanju procesa proizvodnje u ovoj industrijskoj zoni, nakon isteka roka o obustavi proizvodnje donošenjem naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Kako je istaknuto, do sada je na ovom lokalitetu poduzeto niz preventivnih mjera u cilju suzbijanja i širenja epidemije, kako od strane privrednih subjekata tako i od Federalnog štaba civilne zaštite, koji je jučer u večernjim satima izvršio dezinfekciju cjelokupnog lokaliteta.

Na današnjem sastanku dogovoreno je da Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde na ovom lokalitetu prije početka rada, a najkasnije u srijedu 01.04.2020.godine, dodatno izvrši dezinfekciju prostora i alata, a pregled će biti izvršen i od strane sanitarnog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i epidemiologa, dana 02.04.2020.godine.

Naloženo je da se obezbijedi radnicima zaštitna oprema ( zaštitne maske i rukavice, kontinuirana dezinfekcija prostora te socijalna izolacija između radnika minimalno od dva metra, a menadžment kompanija će obezbijediti termalnu kameru za mjerenje temperature radnika prije ulaska u pogone za proizvodnju, te ograničiti ulazak i izlazak svih lica koja direktno ne učestvuju u procesu proizvodnje.

Ovom prilikom, upućen je apel svim radnicima čiji je angažman u procesu proizvodnje neophodan da se pridržavaju svih preventivnih mjera i poštuju odluke Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

www.bpkg.gov.ba