Cilj Vlade BPK Goražde je prioritetno pružanje interventne podrške obrtnicima čije je poslovanje obustavljeno naredbama nadležnih institucija u borbi protiv pandemije koronavirusa COVID-19

Podršku obrtnicima na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, čije poslovanje je obustavljeno provođenjem mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa COVID-19, u cilju očuvanja svakog radnog mjesta, interventno će pružiti Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i resorno ministarstvo.

S tim u vezi, na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održanoj danas, donesen je zaključak kojim se predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaduži Ministarstvo za privredu da pripremi programe utroška sredstava sa odgovarajućih kodova u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu, te da istim predvidi da se svim poslovnim subjektima iz uslužnih djelatnosti kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite ili Kantonalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti zbog koronavirusa isplati subvencija koja će omogućiti isplatu minimalne neto plate.

Subvencija bi se odnosila samo na period kada je poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti naredbama Federalnog štaba civilne zaštite ili Kantonalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti, tako da će im se za mjesec mart isplatiti jedna polovina minimalne neto plate.

Programima utroška sredstava sa odgovarajućih kodova u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu potrebno je predvidjeti da se subvencija može odobriti i isplatiti samo onim poslovnim subjektima koji nisu nijednom radniku otkazali ugovor o radu, i koji su isplatili platu te uplatili doprinose za mjesec februar, istaknuto je tim povodom.

Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde će nakon što svi poslovni subjekti popune i dostave obrazac Upitnika o poslovanju u novonastaloj situaciji izazvanoj korona virusom koji je pripremilo Vijeće, Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predložiti adekvatne i sveobuhvatne mjere kojima će se predvidjeti odgovarajuća podrška za sve poslovne subjekte čije je poslovanje značajnije ugroženo.

 

www.bpkg.gov.ba