Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, usvojila je Odluku o davanju saglasnosti na određivanje prostora i lokacije za uspostavu karantena na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Za potrebe uspostave karantena predložen je Hotel „CASABLANKA“ d.o.o. Goražde, koji prema epidemiološkoj procjeni Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde ispunjava sve uslove. Za potpisivanje ugovora  kojim će se definisati međusobna prava i obaveze odlukom je ovlaštena premijerka BPK Goražde,  da u ime Vlade BPK Goražde potpiše ugovor sa Vladom FBiH, u pogledu smještaja osoba u karanten, dok će ugovor sa vlasnikom i direktorom hotela potpisati resorni ministar.Troškovi uspostave karantena padaju na teret Federacije BiH.

Namjena karantena je smještaj državljana BiH koji doputuju iz inostranstva, a imaju prebivalište na području BPK Goražde, radi ograničavanja kretanja i omogućavanja obaveznih zdravstvenih pregleda zbog sumnje da su bili u kontaktu sa osobama koje imaju bolest izazvanu novim koronavirusom COVID-19.

Usvojena je informaciju  o dosadašnjim aktivnostima Vlade BPK Goražde u vrijeme pandemije virusa COVID-19 sa prijedlogom mjera koje će preduzeti s ciljem oporavka od posljedica epidemije virusa koja je upućena u skupštinsku proceduru.

Na poziv Akademije nauka i umjetnosti BiH, Vlada BPK Goražde će uzeti učešće  u projektu „Expertni sistem za praćenje, prevenciju i koordinaciju sprečavanja širenja COVID-19 virusa –Epidemiološko lokacijsko-obavještajni sistem“ .

Do kraja zasjedanja, Vlada je zadužila Ministarstvo za finansije da hitno pokrene aktivnosti vezane za izmjene i dopune Budžeta BPK Goražde za 2020.godinu. Zadužena su sva ministarstva da izanaliziraju planirane  projekte koji se zbog pojave pandemije koronavirusa neće moći realizovati u ovoj godini te sredstva za tu namjenu preusmjere za borbu protiv pandemije i oporavak ekonomije od posljedica pandemije virusa COVID-19.