Gradska apoteka radi od 08:00h do 19:00h

U skladu sa naredbom Federalnog štaba Civilne zaštite o uvođenju zabrane kretanja građana na području Federaciji Bosne i Hercegovine u vremenu od 20:00h do 05:00h, radno vrijeme JU Apoteka ”9. maj” Grada Goražda je od 08:00h do 19:00h.

Obavještavamo građane da je snabdjevenost Gradske apoteke lijekovima i sanitetskim materijalom na zadovoljavajućem nivou, te da nema razloga za brigu i gomilanje lijekova. U apoteke, ali i ostale objekte koji nisu obuhvaćeni Naredbom o privremenom obustavljanju rada, odlazite samo onda kada je to potrebno i zadržavajte se samo onoliko koliko je neophodno.

Još jednom pozivamo građane Grada Goražda i one koji u Goraždu borave, da se pridržavaju svih naredbi Federalnog, Kantonalnog i Gradskog štaba Civilne zaštite, da kretanje i socijalne kontakte svedu na minimum, te da se u svakoj situaciji ponašaju odgovorno.

 

Grad Goražde