Apel građanima koji se u BPK Goražde vraćaju iz inostranstva da pozovu 121

Kantonalni štab cviline zaštite BPK Goražde uputio je apel građanima koji se vraćaju iz inostranstva u ovaj kanton da putem e-maila: kocbpk@gmail.com ili pozivom na broj telefona 121 obavijeste Kantonalni operativni centar civilne zaštite i najave svoj dolazak, kako bi se na vrijeme obezbijedio njihov prijevoz sa graničnog prijelaza do BPK Goražde. U te svrhe bit će angažovani raspoloživi vozači škola koji će se staviti na raspolaganje i za potrebe dostavljanja rješenja o izolaciji.

Kantonalna uprava civilne zaštite BPK Goražde zadužena je da stavi na raspolaganje svoje vozilo i  osigura zaštitnu opremu za lica koja će biti angažovana za prijevoz ovih građana.

Potreba se ukazala nakon informacije da se jedna osoba iz BPK Goražde nalazi na graničnom prijelazu Izačić gdje čeka prevoz do karantina u BPK Goražde.

“Obratili smo se  Kantonalnom štabu civilne zaštite Kantona Sarajevo s molbom da u transport koji organiziraju za lica iz Kantona Sarajevo uključe i lica s područja BPK Goražde, budući da se radi o jednoj do dvije osobe dnevno s područja našeg Kantona na 1-2 granična prijelaza, a da Kanton Sarajevo koristi prijevozna sredstva većeg kapaciteta. Ukoliko bi uvažili ovaj zahtjev to bi nam olakšalo osiguranje transporta ovih lica u naš kanton, jer možemo obezbijediti njihov prijevoz iz Kantona Sarajevo do BPK Goražde”, naglasila je Edita Velić, komandantica Kantonalnog štaba Civilne zaštite Goražde.

Mala sala gradske dvorane “Mirsad Hurić” bit će pretvorena u sekundarni izolatorij, odluka je Kantonalnog štaba, a pripadnici Oružanih snaga BIH će postaviti krevete u  novi izolatorij.

U cilju provođenja hitnih mjera zaštite ispašavanja Zavodu za javno zdravstvo BPK Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 6000 KM.