Održan sastanak sa predstavnicima boračkih udruženja BPK Goražde te izvršen obilazak i posjeta porodici Homoraš

Ministar za boračka pitanja u Vladi BPK Goražde Edin Aganović sastao se danas sa predstavnicima boračkih udruženja s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sa predstavnicima udruženja razgovarano je o problematici boračke populacije kao i eventualnim problemima koje je izazvala situacija sa pandemijom corona virusa.

Prema informacijama od predstavnika demobiliziranih boraca, situacija sa corona virusom nije zaobišla ni boračku populaciju, te je istaknuto da ukoliko dugo potraje, određeni broj boraca bi mogao doći u tešku ekonomsku situaciju koja će iziskivati pomoć iz Ministarstva ili drugih izvora.

Konstatovano je da su određena prava iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica obustavljena ili umanjenja, kao što je pravo na banjsko-klimatsko liječenje itd.

Svjesni činjenice da novonastala situacija umnogome mijenja i realizaciju plana u Ministarstvu za boračka pitanja, odnosno priliv budžetskih sredstva, istaknuta je potreba da se sve vrste projekata u ovoj godini reduciraju ili obustave kako bi se određena prava iz Zakona mogla realizirati do kraja budžetske godine, a prije svega pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu koja je u ovom trenutku od velike važnosti za nezaposlene demobilizirane borce, zatim pravo na jednokratnu pomoć, za teška oboljenja itd.

Povodom Dana Armije RBiH, ministar za boračka pitanja Edin Aganović sa saradnicima posjetio je i porodicu Homoraš u Goraždu, koja je za odbranu BiH i Goražda dala tri šehida.
“Posjetili smo Eminu Homoraš, suprugu šehida i posthumnog dobitnika Zlatnog ljiljana Adema Homoraša. Obaveza je svih nas da se i mimo značajnih datuma i događaja sjetimo naših najboljih sinova koji su dali svoj živote za odbranu BiH i naše slobode” kazao je ministar Edin Aganović.
www.bpkg.gov.ba