Uprava policije Goražde: Policijski službenici donirali više od 300 jednokratnih zaštitnih maski građanima

Nakon što su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije i  sindikat u ranijem period osigurali dvoljne količine zaštitnih maski za višekratnu upotrebu, policijski službenici odlučil isu donirati znatnu količinu jednokratnih maski građanima. Neki od njih se kako su primjetili u policiji iz više razloga nisu pridržavali te naredbe i mjere u borbi sa suzbijanje koronavirusa.

Policijski službenici donirali su više od 300 zaštitnih maski. Dijeljene su danas ispred zgrade ministarstva , onima  koji iz raznih razloga nisu ispoštovali ovu naredbu.

U policiji su podsjetili  i na dvije jučer donijete  naredbe federalnog štaba civilne zaštite.

Nadaju se da će akcija podjele maski građanima doprinijeti da  u većoj mjeri poštuju naredbe štabova civilne zaštite.