Prijave za upis u OMŠ Avdo Smailović ove godine putem interneta

Osnovna muzička škola „Avdo Samilović“ Goražde prema uputstvu Ministarstva obrazovanja zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom vrši na drugi način prijave učenika drugih razreda osnovnih škola.

„Ove godine prijave će se vršiti putem interneta, prije svega na našu e-mail adresu muzicka.gorazde@gmail.com  zatim telefonom 038 222 422 ili ako nisu u mogućnosti da se na neka od ta dva načina prjave da direktno dođu u prostorije škole. Riječ o prijavi učenika koji će biti blagovremeno obavješteni o datumu  testiranja učenika, odnosno upisu kada se za to stvore bolji epidemiološki uvjeti“, kaže Muhidin Obuća direktor OMŠ „Avdo Samilović“.

Još uvijek nije poznato kada će se izvršiti upis učenika u pripremni razred OMŠ „Avdo Smailović“.

„Ne možemo procjeniti kada će to biti, pratićemo uputu resornog ministarstva i kantonalnog  štaba. U ovom trenutku nam je prije svega važno da znamo koliko ima zainteresiranih učenika „ kaže Obuća.

U ovom trenutku teško je reći i koliko će učenika biti upisano u pripremni razed. Očekivati je da se nastavi praksa od ranijih godina da je interesovanje veće od mogućnosti koje posjeduje ova odgojno –obrazovna ustanova.

„Imali so smrtni slučaj koji nam je zadao težak udarac i napravio veliku prazninu u našem kolektivu  tako da ne možemo govoriti o broju koji će se upisati ali možemo evidentirati sve zainteresirane. Pred početak školske godine usaglasit ćemo zajedno sa vladom kantona koji će to broj učenika biti”, napominje Obuća.

Nastava se u OMŠ „Avdo Smailović održava prema uputstvu resornog ministarstva. Direktor napominje kako  je sreća da se u ovoj školi nastava odvijala individualno tako da učenici i dalje imaju online nastavu kada su imali redovne časove. Sa ponosom iz ove ustanove ističu da su prvi u Bosni i Hercegovini od svih škola počeli održavati online koncerte a kasnije su tu praksu preuzele i druge škole. Do sada su održali četiri koncerta, međutim ističu kako se nadaju da ih neće biti još puno i da će se stanje normalizovati za održavanje koncerata uz prisustvo publike.

rtvbpk.ba