Zakazane vanredna i redovna sjednica Skupštine BPK-a Goražde

Kolegij Skupštine na sjednici održanoj danas utvrdio je dnevni red i termin održavanja 6. vanredne i 11. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vanredna sjednica Skupštine BPK Goražde održat će se 19. maja sa početkom u 10:00 sati, dok je 11. redovna sjednica zakazana za 28. maj sa početkom u 10:00 sati.

Na dnevnom redu 6. vanredne sjednice je Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih posledica uzrokovanih stanjem nesreće koji bi se trebao razmatrati po hitnom postupku te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu. Predviđeno je i razmatranje i davanje mišljenja na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom, nacrt Zakona o podršci porodica sa djecom u FBiH te nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Na 11. redovnoj sjednici Skupštine,  između ostalog planirano je razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta BPK Goražde za period 01.01-31.12.2019.godine, Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za isti period, te  razmatranje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u BPK Goražde i finansiranju BPK Goražde, koji bi se trebao razmatrati po skraćenom postupku.