SDP Goražde pozvao nadležne da istraže projekat gradnje obaloutvrde

SDP–a Goražde  pozvao je istražne organe da preispitaju projekat izgradnje obaloutvrde. Na press konferenciji koja je održana u naselju Luka,  istakli su da na posljednjoj sjednici gradskog vijeća nisu dobili pisanu informaciju niti konkretne odgovore na brojna pitanja, a da su tokom  sjednice  predložili dva zaključka.

Predloženo je se prekidanje svih aktivnosti u vezi izgradnje obaloutvrde do organiziranja javne rasprave i revidiranja projekta i projektne dokumentacije, te provođenje referenduma sa pitanjem: „Da li ste za daljnu gradnju obaloutvrde u Goraždu?”,

Istaknuto je da SDP neće prestati iznositi činjenice protiv ovakvog načina gradnje obaloutvrda i bespotrebnog trošenja novca iz  kreditnih sredstava, te da nisu tačne  tvrdnje da će obaloutvrda zaštititi Goražde od poplava sličnih onoj iz 2010. godine.

“SDP neće prestati iznositi činjenice protiv ovakvog načina gradnje obaloutvrda i bespotrebnog trošenja novca iz  kreditnih sredstava. Bez obzira na prijetnje gradonačelnika vijećniku Jasminu Bešliji krivičnim tužbama, SDP Goražde nastavlja da u ovoj “borbi”  bude uz sve građane Goražda koji su protiv uništavanja korita rijeke Drine”, istaknuto je na pres konferenciji.

U SDP-u ističi da su ovakva arhitektonska rješenja neadekvatna.

“Ova faza projekta je direktno protiv Zakona o vodama FBiH, ali  i mnoštva drugih zakona i akata koje je vijećnik Jasmin Bešlija nabrojao na sjednici, a niko to niti jednom riječiju nije opovrgnuo. Projektom su ugrožena osnovna ljudska prava, a tužbe i vještačenja koja će plaćati svi građani su sve izgledniji. Gradonačelnik se oglušio na zaključak vijeća sa vanredne sjednice, te neće da pozove nikoga od navedenih na nastavak sjednice niti će dostaviti bilo kakve materijale. Takvim postupkom pokazuje neviđenu samovolju i nepoštovanje kako prema Gradskom vijeću tako i prema građanima”, istaknuto je na presu.