Završeni radovi na uređenju i rekonstrukciji dijela ul. Salih bega Kuljuha

U sklopu uređenja Grada, a u skladu sa Strategijom razvoja Grada Goražda, ovih dana izvršena je izgradnja novih parking mjesta i sanacijaprilaza zgradama u ulici Salih bega Kuljuha u Mjesnoj zajednici Goražde II.

Izvođač radova je goraždanska firma Goraždeputevi d.d., a ovim projektom izgrađeno je 10 novih parking mjestai prilazizgradama u pomenutoj ulici, čija je ukupna vrijednost oko 54.000,00 KM, a sredstva su obezbijeđena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma na osnovu Odluke o raspodjeli preostalog dijela sredstava utvrđenih budžetom FBiH za 2019. godinu sa pozicije ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine”.

Radove u pomenutoj u ulici posjetio je gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović sa saradnicma, gdje je u razgovoru sa građanima  istakao da će Gradska uprava, u skladu sa svojom dobrom praksom u prošlosti, pomoći realizaciju i drugih projekata na području mjesne zajednice Goražde II, naglasivši kako Grad ima razumijevanja za potrebe u svim mjesnim zajednicama, te u skladu sa budžetskim mogućnostima nastoji implementirati najprioritetnije projekte.

Govoreći o radovima u ulici Salih bega Kuljuha gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović u izjavi za medije je istakao – ”Na prijedlog Kluba SBB-a Gradskog vijeća i aplikacije koju smo zajednički uputili prema Federalnom ministarstvu okoliša i ministrici Editi Đapo naišli smo na razumijevanje za ovaj projekat, kao i za projekte rješavanja prokišnjavanja krovova zgrada u naselju Vitkovići, zatim krova Gradske dvorane i u narednom periodu očekujemo nove projekte sa ovim Ministarstvom. U ovaj projekat u ulici Salih bega Kuljuha smo uložili 54.000,00 KM i zaista je urađeno kvalitetno, tako da nam je drago da ovaj dio naselja poprima novi izgled.Uskoro se ruše i barake i gradi se zgrada tako da će ovaj dio Grada u narednom periodu dobiti još ljepši izgled.”

Predsjednik Kluba SBB-a Gradskog vijeća Grada Goražda i stanovnik ulice Salih bega Kuljuha Almir Hasanefendić je naglasio važnost ovog projekta – ”Klub SBB-a u svom dosadašnjem radu kroz Gradsko vijeće imao je niz inicijativa koje su se odnosile na uređenje Grada. Među inicijativama bila je i ova za uređenje dijela ulice Saliha bega Kuljuha, ali želim da istaknem i naše inicijative zahvaljujući kojima su realizovani projekti rekonstrukcije krovova zgrada u naselju Vitkovići, zatim rješavanje problema prokišnjavanja Gradske dvorane i sve smo to realizovali zahvaljujući ministrici Editi Đapo i ovom prilikom joj se javno zahvaljujem za sve ove realizovane naše inicijative.

Ulica Salih bega Kuljuha je bila zapostavljena jer vidite u kakvom su stanju zgrade i njihovi krovovi, kao i prilazi zgradama, gdje je bio problem da se priđe ulazima zgradama tako da smo zahvaljujući ministrici Đapo realizovali ovaj projekat i riješili problem.”

 

grad Goražde