Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde na 34. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom 22.05.2020. godine primio je k znanju usmene i pisane izvještaje vezane za postupanja iz svoje nadležnosti u vezi CIVID-19 virusa i to:

    • U “Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde”,
    • Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde,
    • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde.

 

Van snage je stavljena naredba o izdavanju dozvola za kretanje čime su ove dozvole opozvane.

Članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite upoznali su se sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite kojima se ukida obavezno stavljanje pod zdravstveni nadzor i izdana rješenja o zdravstvenom nadzoru za osobe koje ulaze u BiH na graničnim prijelazima, te prinudna izolacija za osobe koje ne poštuju rješenje o izolaciji.

Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde na osnovu realnih potreba privrednih subjekata sa područja BPK Goražde, uputio je Zaključak Federalnom štabu civilne zaštite za pokretanjem inicijative prema nadležnim institucijama BiH za uspostavu avio-transporta roba.

Apeluje se na građane da i dalje nose zaštite maske, a osobama koja dolaze iz inostranstva i planiraju boraviti na području BPK Goražde, apel da se jave Zavodu za javno zdravstvo u nadležnu epiodemiološku službu na broj telefona: 038 220 060 ili epidemiologu dr Medini Bičo na broj mobitela: 061 379 088.