Stvorene pretpostavke za redovno održavanje pomenutog putnog pravca

Danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova na ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2020. godinu, čime su stvorene pretpostavke za redovno održavanje pomenutog putnog pravca koji je u nadležnosti kantonalne Direkcije za ceste.

Zbog vrijednosti ugovorenih radova koji su procijenjeni na iznos od 99.801,00 KM, ugovor je u ime Ministarstva za privredu kao naručioca radova, potpisala premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, dok je u ime izvođača radova, privrednog društva „OKAC“, ugovor potpisao direktor Halil Oković.

Kako stoji u ugovoru, radovi na održavanju podrazumijevaju zatvaranje udarnih rupa i sanaciju lokalnih ošetećenja na kolovozu, čišćenje kanala, propusta i rigola, sječenje granja i šiblja, te ostale radove na održavanju koji imaju za cilj da osiguraju nesmetano odvijanje saobraćaja na ovoj regionalnoj cesti.

Današnjem potpisivanju ugovora prisustvovali su i ministar za privredu Mensad Arnaut te direktor Direkcije za ceste Memsud Dedović.

www.bpkg.gov.ba