Hadžiabdić u BPK: Omogućiti nezavisan rad policije

Predstavnici Unije sindikata policije u FBiH na čelu sa predsjednikom Mirzom Hadžiabdićem danas su posjetili MUP BPK Goražde gdje su sa članovima kantonalnog Sindikata policije razgovarali o radu policije te materijalnom statusu policijskih službenika

Naglašena je potreba zajedničke borbe za nezavisan rad policije i prestanak političkog uticaja te istaknuto kako je najsvježiji  primjer smjena policijskog komesara u Goraždu.

„ Imamo situacije u kojima se vrlo često vrše smjene policijskih komesara po kantonima i vrlo je upitno da li su te smjene opravdane, obzirom da većina njih završava određenim sudskim epilozima. U tom smislu, Unija sindikata policije FBiH poziva sve vlade kantona da se strogo pridržavaju svojih nadležnosti i da se maksimalno omogući nezavisnost policijskog rada i djelovanja i da im se omogući sve ono što je nephodno za efikasno djelovanje policijskih agencija u smislu materijalnog opremanja, nezavisnosti kako operativne tako i finansijske“ – kazao je predsjednik Unije sindikata policije u FBiH Mirza Hadžiabdić.

Govoreći o materijalno statusu goražanske policije, Hadžiabdić je zabrinjavajućom ocijenio činjenicu da su plaće ovadašnjih policajaca najniže u FBiH

„ Činenica je da policija u BPK Goražde ima najniže plaće i to je nešto što će se u narednom periodu morati mjenjati. Iz tog razloga, pozivamo Vladu BPK Goražde da otpočne razgovore i pregovore sa Sindikatom policije BPK Goražde kako bi iznašli mogućnosti da taj radno-pravni odnosno materijalni status kako policijskih tako i državih službenika i namještenika u MUP-u BPK, bude na boljem nivou“ – naglasio je Hadžiabdić.

Predsjednik UO Sindikata policije BPK Goražde Damir Bogunić podsjetio je  da su prije početka pandemije imali razgovore sa premijerkom  BPK Goražde Aidom Obućom u vezi povećanja plaća za policijske službenike

„Tada je postojala načelna volja Vlade da se usklade primanja policijskih službenika pa vidjećemo da li će do toga doći. Najbliži nama je Kanton Sarajevo gdje je plata policijskom službeniku veća za 400 KM. To se ne smije dešavati, jer mi smo bili četvrti donedavno među deset kantona po pitanju plaća, a sada smo na zadnjem mjestu“ – kazao je Bogunić.

Dodao je da će Sindikat policije nastojati obezbjediti bolji status svog članstva

„Znamo šta se dešava sa smjenom komesara i stav našeg članstva je da su to političke odluke. U zadnje vrijeme veliki je uticaj politike na rad policije i policijskih službenika, pogotovo Uprave policije. Što se tiče Zakona o policijskim službenicima i činjenice da nisu prihvaćeni naši amandmani, uz podršku našeg članstva  pokušat  nešto novo učiniti“ – kazao je predsjednik UO Sindikata policije BPK Goražde.