Ministarstvo finansija zaduženo da što prije izvrši uplatu sredstava na račun korisnicima subvencija prema “Programu za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće“

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 9.vanrednoj sjednici usvojila je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „Program za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće“, kao i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće“, sa ekonomskog koda 614500-Subvencije poduzetništvu i obrtu, privatnim preduzećima i poduzetnicima COVID-Zakon o ublažavanju posljedica pandemije, utvrđenih u budžetu Vlade BPK Goražde.

Vlada je zadužila Ministarstvo za finansije da u što kraćem roku izvrši uplatu sredstava na račun ovih korisnika za mjesec april.

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa 16 sportskih klubova. Ukupna vrijednost svih ugovora iznosi 197.682,57 KM, umanjena za akontativnu isplatu novčanih sredstava u iznosu od 60.000 KM.

Pod tekućim pitanjima, članovi Vlade BPK Goražde nominirali su dokumente i prijedloge odluka za redovnu sjednicu Vlade zakazanu za petak, 10.jula, a njihov fokus je bio na pripremi nacrta i prijedloga zakona koji bi se trebali naći na dnevnom redu julske sjednice Skupštine BPK Goražde.

www.bpkg.gov.ba