Zasjedala Vlada BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 57.redovnoj sjednici izdvojila oko 800.000 KM za modernizaciju i sanaciju dijela puta R 448 i R 448 a.

Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Vlada je dala saglasnost da sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o potpiše ugovore o izvođenju radova na modernizaciji regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Jezero – Brzača u vrijednosti od 485.520 KM, kao i na sanaciji dijelova puta R 448, dionica Hranjen-Bare u vrijednosti od 289.428 KM.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je utvrdila prijedloge Zakona o turizmu BPK-a Goražde i Zakona o taksi prijevozu u BPK-a Goražde, kao i Nacrta Zakona o boravišnoj taksi BPK-a Goražde koji su proslijeđeni u skupštinsku proceduru.

U skupštinsku proceduru po skraćenom postupku upućeni su prijedlozi Zakona o osnovnom odgoju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju, čijim izmjenama je zakonski uređena online nastava i ukinut proljetni raspust.

Utvrđen je i Skupštini na usvajanje poslat i Izvještaj o radu Vlade za 2019.godinu.

Vlada je razmatrala i prihvatila mišljenje Ministarstva za pravosuđe o Prednacrtu Zakona o vijeću zaposlenika i  Nacrtu Zakona o reprezentativnosti sindika i udruženja poslodavaca te ih proslijedila Skupštini na usvajanje

 

Data je saglasnost na Tekst i potpisivanje Ugovora o sufinansiranju Projekta „Uspostava dijaliznog censtra u Goraždu“ pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde.

 

Saglasnost Vlade dobio je i Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020.“JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde u iznosu od 75.000 KM, koji će se sa 50.000 KM finansirati Federalni zavod za zapošljavanje a ostatak Vlada, odnosno Ministarstvo za boračka pitanja.

 

Vlada je takođe dala saglasnost i na Statut JU „Službe za zapošljavanje BPK Goražde“.

 

Primljena je k znanju Informacija o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2020/21 godinu, te Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za juni ove godine.

 

Usvojena je Odluka o donošenju „Programa Ruralnog razvoja za 2020.godinu“ utvrđen u budžetu Ministarstva za privredu BPK Goražde na ekonomkom kodu -Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ruralni razvoj za 2020.godinu u iznosu od 80.000 KM, kao i Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama u iznosu od 48.555. KM.

 

Vlada je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za boračka  pitanja,odobrila 36.000 KM Savezu ratnih vojnih invalida BPK „Sinovi Drine“ za realizaciju Projekta “Poboljšanje statusa boračke populacije s prostora BPK Goražde“ u 2020.godini. Odobrena su i sredstva za finansiranje rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde i sufinansiranje VIII Biciklističkog maratona „Goražde-Srebrenica 2020.“

Na prijedlog Ministarstva za socijalnupolitiku, usvojena jeOdluka o utvrđivanju visine koeficijenata za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom.