Održana Skupština BPK Goražde o stanju u oblasti obrazovanja

Druga tematska sjednica održana danas posvećena je stanju u oblasti obazovanja na području BPK Goražde. Na prijedlog predsjedavajuće Skupštine sjednica je prekinuta uz usvojeni zaključak kojim se zadužuje resorno ministarstvo da na osnovu diskusija pripremi prijedlog zaključaka te ih dostavi u Skupštinsku proceduru nakon čega će biti zakazan nastavak druge tematske sjednice.

Na osnovu diskusija poslanika ali i postavljenih pitanja lako je zaključiti kako su svi sudionici današnje tematske sjednice ocjenili  da je visoko obrazovanje najslabija karika u obrazovnom sistemu kantona. Ernest Imamović želio je znati ko su profesori na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu, a ministar obrazovanja obavezao se da će naknadno dostaviti imena. Mirsad Žuga konstatirao je kako  kamen temeljac stoji već pet godina i da ništa urađeno na infrastrukturi univerziteta uz konstataciju da kvalitet obrazovanja mora biti bolji. Hadar Drljo postavio je pitanje da li je stečena diploma na goraždanskom univerzitetu validna u cijeloj Bosni i Hercegovini, dok je Senad Čeljo između ostalog rekao  da je stvaranje univerziteta višedecenijski projekat i da se grad na Drini mora opredjeliti da bude drugačiji od ostalih univerzitetskih gradova aludirajući na ponuđene smjerove koji bi studentima bili ponuđeni. Ibrahim Delić je konstatovao kako se Foča i Goražde ne mogu porediti kao univerzitetski gradovi jer su medicina, stomatologija i bogoslovija u Foči dio državnog u Istočnog Sarajevu, te da se treba ići u smjeru da Univerzitet u Sarajevu  omogući dislociranu nastavu u Goraždu. Ministar obrazovanja takođe je svejstan da nema značajnijeg napredka u visokom obrazovanju već godinama.

„Po zakonu moramo izvršiti provjeru, a Internacionalni univerzitet u Goraždu nema akreditaciju i taj proces mora započeti. Imamo nove momente gdje su se pojavili novi osnivači odnosno sufinansijeri univerziteta, tako da nam predstoje detaljne provjere da li konačno ispunjavaju uslove ili ne, da li žele osnivači da ulažu i da ga grade“, kazao je ministar Bešlija.

U korist Internacionalnog univerziteta u Goraždu ne ide ni odluka menadžemnta mješovite škole Enver Pozderović da se prostorije isprazne nakon isteka ugovora koji ističe za tačno mjesec dana.

Kada je riječ o srednjem obrazovanju zanimljiv prijedlog ponudio je ministar Bešlija o kojem poslanici zaokupljeni drugim pitanjima nisu diskutirali. Naime, obzirom na enormno smanjenje broja učenika u srednjim školama u proteklih nekoliko godina smatra kako bi osnivanje srednjoškolskog centra bio pun pogodak.

Brojne su nedoumice koje nas čekaju na jesen zbog pandemije koronavirusa. Većina diskutanata složna je kako online nastava ne može zamjeniti tradicionalni način školovanja.

Na tematskoj sjednici bilo je riječi i o vrlo zabrinjavajućem trendu smanjenja broja učenika posebno u ruralnim područima. Predskosli odgoj je dobro organiziran ali se liste čekanja moraju smanjiti odnosno ukinuti rečeno je danas.

I na koncu obrazovanje odraslih odnosno cjeloživotno učenje u našem kantonu služi za primjer, složni su svi poslanici, kako se treba raditi u cijeloj Bosni i Hercegovini.

rtvbpk