Sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija za sprovođenje i kontrolu mjera koje donosi Federalni štab civilne zaštite

S obzirom na alarmantno stanje zbog prisutnosti sve većeg broja oboljelih od konavirusa na području BPK Goražde, u organizaciji premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  Aide Obuće , održan je sastanak sa  predstavnicima  Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, Zavoda za javno zdravstvo, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove  a sastanku je prisustvovao i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović koji ujedno obnaša funkciju predsjednika Kriznog štaba,  na kojem je razgovarano o provedbi i poštivanju propisanih mjera, kao i neophodnim novim koracima kako bi se unaprijedio sistem borbe protiv epidemije koronavirusa.

Kontrola donesenih mjera se mora pojačati, zajednički je stav sa današnjeg sastanka. Zaključeno je da će se, putem nadležnih inspekcija i MUP-a, nastaviti pojačane kontrole, te poručeno da će se procesuirati sva fizička i pravna lica koja se ne pridržavaju važećih propisa, naredbi i odluka štabova. 

„S obzirom da epidemiološka situacija na području BPK Goražde nije zadovoljavajuća, uzimajući u obzir podatak da je na području našeg kantona, u odnosu na broj stanovnika  sve veći broj zaraženih virusom COVID-19, potrebna je veća angažiranost svih nas.  Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde trenutno su 74  naša sugrađanina pozitivni na COVID-19, od tog broja veliki postotak je zaraženih i u općinama Pale i Prača u FBiH. Moramo pojačati prije svega inspekcijski nadzor koji će se vršiti uz asistenciju policijskih službenika a  ovom prilikom apeliram i na stanovništvo BPK Goražde da bude odgovornije kako bi sačuvali jedni druge. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije naš zdravstveni sistem iako smo puno uložili u nabavku opreme i zaštitna sredstva  ne može odgovoriti velikom broju zaraženih“  

Kako je najavljeno Vlada BPK Goražde će  promjeniti odluku o radnom vremenu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u toku pandemije koronavirusom, koje će biti od 0-24 sata, kako bi se u potpunosti provodile aktivnosti kontrole provođenja i pridržavanja mjera koje donosi Federalni štab civilne zaštite.  

U slučaju ne poštivanja donešenih naredbi posegnut će se za represivnim mjerama nakon sastanka kazao je vršilac dužnosti ovlaštenja policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde Saladin Pleh.