Uprava za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde provodi intenzivne kontrole poštivanja epidemioloških mjera i naredbi koje su na snazi.

Direktor Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove Goražde Emko Rizvanović ističe da se kontroliše poštivanje mjera donesenih od Federalnog i Kantonalnog kriznog štaba.

“Kontrole su intenzivirane posebno u ugostiteljskim objektima koji su prema procjenama kriznog štaba, najrizičnija mjesta za širenje virusa. Kontroliše se fizička distanca, razmak stolova, nošenje maski kod osoblja. Ugostitelji poštuju radno vrijeme do 23.00 sata, što se tiče razmaka stolova može se biti djelimično zadovoljno jer je od jučer kontrolisanih 30 objekata, u sedam je registrovan prekršaj za koji je minimalna kazna 2.000 KM a maksimalna 8.000 KM”, pojasnio je Rizvanović.

Dodao je da će kontrole biti nastavljene sve dok to okolnosti budu zahtijevale.

“Upozoravali smo i ranije na poštivanje mjera, ali to nažalost nije dalo rezultate. Sada smo prinuđeni na represivne mjere u cilju zaštite zdravlja stanovništva. Iako nemamo dovoljno kadra, sve smo stavili na raspolaganje u trenutnoj situaciji, a nastojat ćemo da ne zapostavimo ni naše redovne aktivnosti”, kazao je direktor Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde.