Napreduju radovi na tunelu Hranjen, gradilište obišla premijerka

Radnici kompanije “Euro-Asfalt” do sada su prokopali prvi kilometar tunela “Hranjen” tačnije 1.071 metar na budućoj brzoj cesti Sarajevo-Goražde. S južne strane, iz pravca Goražda iskopan je 621 metar dok je sa sjevera, kod Hrenovice iskopano oko 450 metara glavne cijevi.

Istovremeno se prokopava i servisna cijev u istoj dužini, kako sa sjeverne, teko i sa južne strane. U to su se uvjerili i članovi odbora za praćenje realizacije projekta koji su se sastali danas u Hrenovici u kampu firme “Euro-Asfalt, a sastanku je uz članove odbora ispred investitora radova “Autocesta FBiH” i izvođača radova “Euro-Asfalta” te nadzora Instituta “IPSA” prisustvovala i Aida Obuća, premijerka BPK Goražde kao član odbora..

Tokom sastanka istaknuto je da su geološki uslovi, odnosno pojava podzemnih voda u jednom dijelu budućeg tunela uticali na dinamiku izvođenja radova. Razgovarano je o aktivnostima koje bi se mogle poduzeti u cilju brže dinamike radova, s obzirom da se radi o jednom od najznačajnijih projekata za ovaj dio BIH.

“Uz otklanjanje poteškoća na koje nailazi izvođač radova u smislu stacioniranja podzemnih voda, u cilju intezivnijeg rada na tunelu “Hranjen”, evidentno je da je izvođač radova angažovao veći broj radne snage te zanovio opremu i mehanizaciju koja će doprinijeti kvalitetnijoj i bržoj dinamici izvođenja radova. S obzirom da građani BPK Goražde više od dvadeset godina čekaju na realizaciju ovog projekta, mi ćemo i dalje pratiti sve aktivnosti kako bi svi zajednički doprinijeli njegovoj uspješnoj realizaciji”, kazala je Aida Obuća, premijerka BPK Goražde.

Obuća je u pratnji članova odbora obišla i radove na sjevernom i južnom predusjeku tunela “Hranjen”.

Tunel Hranjen je najzahtjevniji dio buduće brze ceste Goražde – Sarajevo koji bi trebao biti izgrađen za tri godine prema planiranim rokovima.

Izvjesno je da će tunel Hranjen sa 5,5 kilometara biti najduži u BiH i drugi po veličini u bivšoj Jugoslaviji. Izgradnju ovog infrastrukturnog objekta koji je od historijskog značaja za stanovnike BPK finansira JP Autoceste FBiH sa oko 82 miliona KM