Učenici u školske klupe u ponedjeljak 7.septembra

 Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a  Arman Bešlija sa saradnicima održao je danas sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola s područja našeg Kantona. Ovo je bio finalni sastanak pred početak nove školske 2020/2021. godine, koja će kako je danas dogovoreno, umjesto prvog, započeti u ponedjeljak 07.septembra.

Nastava će se, prema riječima ministra Bešlije, odvijati pod posebnim okolnostima zbog pandemije koronovirusa i prema preporukama donesenim na sastanku u Konjicu sa svim ministarstvima obrazovanja i federalnim kriznim štabom, a njen početak prolongiran je za sedam dana kako bi škole imale više vremena da dovrše sve započete konkurse kao i obuku nastavnika za online nastavu.

Ministar ističe da Ministarstvo zajedno sa Kantonalnim kriznim štabom Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice prati epidemiološku situacija koja je u posljednje vrijeme povoljnija te da je u detalje razradilo sve segmente početka obrazovnog procesa, od toga kako da se menadžment škole ponaša, šta treba da se primjenjuje, odnosno šta nastavnici, roditelji i djeca trebaju da urade prije početka škole.

S tim u vezi, Ministarstvo će putem publikacije i medija dati jasne upute kako bi se svi što bolje pripremili za uspješan početak nove školske godine.

„Napravili smo raspored i nećemo imati gužve, nismo dozvolili velika okupljanja za prvi školski dan kao što to bilo tradicionalno. Nažalost, moramo se navikavati na ovakav način, jer nam je sigurnost učenika na prvom mjestu tako da imamo krizne planove po školama i svaka škola je odredila na koji način, u kojem vremenskom periodu će učenici ulaziti. Oni će biti obaviješteni na vrijeme, imamo više ulaza, toplomjere  i dezinfekcione barijere, sad je sve na nama, da i zajednica malo više primjenjuje mjere kako bismo izbjegli pogoršanje epidemiološke situacije“- riječi su ministra obrazovanja.

Takođe, roditeljima je data mogućnost da potpišu izjavu i da na osnovu ljekarske dokumentacije, ako postoje bilo kakve fizičke ili psihičke smetnje, oslobodi dijete od pohađanja nastave u školi.

Ministar ističe da je prolongiranje početka školske godine dobro došlo između ostalog i za pronalaženje najpovoljnije opcije prijevoza učenika čije rješavanje je odlukom Federalnog kriznog štaba dato u nadležnost kantonalnim ministarstvima prometa.

„ Na sutrašnjem zasjedanju Vlade BPK Goražde nalazi se odluka koju predlaže Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Vlada će razmotriti ovu opciju. Naravno, škole prikupljaju podatke od roditelja koji ne mogu da prevoze djecu, mi radimo na tom rješenju i donijet će se određeno rješenje, odnosno opcija kojom će svi biti zadovoljni“- poručuje ministar Bešlija.

 

Federalno ministarstvo obrazovanja doznačilo je sredstva za dodjelu besplatnih udžbenika za socijalno ugroženu djecu i udžbenike će ove godine dobiti učenici trećih  i četvrtih razreda.

„Za treće razrede obezbijeđena su 62, a za četvrte 64 kompleta, tako da se roditelji koji su u stanju socijalne potrebe mogu obratiti školi za dodjelu tih udžbenika, takođe i vraćenih udžbenika za druge razrede od prošle godine, tako da smo se stvarno pobrinuli za tu populaciju pred početak školske godine. Trebamo da se zahvalimo i partnerskom organizacijama, kao što je World Vison, koji je veliki broj torbi sa priborom doznačio školama  i škole su ih raspodijelile socijalno ugroženoj djeci“, izjavio je ministar Arman Bešlija.

Prema naredbi Kriznog štaba kantonalnog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, prve dvije sedmice nove školske godine u kontinuitetu će se pratiti epidemiološka situacija i u skladu s njom revidirat će se i donijete odluke, kako ne bi ni u jednom trenutku bila dovedena u pitanje sigurnost učenika i nastavnog osoblja.

bpk.gov.ba