Općinsko viječe Foča usvojilo rebalans budžeta

Redovnu sjednicu održalo je Općinsko vijeće općine Foča u Federaciji BiH. Između ostalog, usvojen je rebalans budžeta općine za ovu godinu, koji je za oko 9.000 KM manji od planiranog.

Općinsko vijeće Općine Foča u FBiH usvojilo je odluku o izmjenama i dopunama budžeta Općine za 2020. Godinu kao i odluku o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta općine za isti period, prema kojima budžet za 2020. iznosi 1.696.783 KM što je za 8.917 KM manje od planiranog. Istaknuto je da su razlog za donošenje rebalansa budžeta, značajne promjene u strukturi prihoda. Naime, zbog pojave pandemije koronavirusa došlo je do značajnog smanjenja poreskih i neporeskih prihoda. Istovremeno, Općina Foča u FBiH uspjela je obezbjediti značajna sredstva za projekte koji nisu bili planirani prvobitno usvojenim budžetom, te ih je bilo potrebno uvrstiti u budžet općine. Vijećnici su  potom razmatrali i usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta općine za prvih šest mjeseci ove godine.  Općinsko vijeće usvojilo je i odluku o kriterijima, uslovima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine za stan stanove namjenjene za neprofitno stanovanje. Prilikom obrazlaganja ove odluke, naglašena je potreba da se predvide subvencije za porodice određenih kategorija koje ne mogu plaćati zakupninu ni po cijenama koje su ispod tržišnih.Uspostavljanje sistema subvencioniranja zakupnine u stanovima neprofitno-socijalnog stanovanja n apodručju općine vrši se u cilju finkcionisanja pravednog i održivog sistema neprofitno-socijalnog stanovanja, u svjetlu socijalnih prilika u kojima se nalazi BiH – istaknuto je na sjednici. Između ostalog, razmatran je i usvojen izvještaj o ostvarivanju politike općine i aktivnostima općinskog načelnika za 2019. Godinu kao i izvještaj o radu MZ Ustikolina sa finansijskim pokazateljima za prošlu godinu. Do kraja sjednice vijećnici su primili k znanju informaciju Komisije za izbor članova Skupštine Javnog komunalnog preduzeća Ušće d.o.o Foča – Ustikolina. Razmatrana je i inicijativa Medžlisa IZ Ustikolina o preimenovanju pješačkog mosta u „Most žrtava genocida u Srebrenici“ o čemu su doneseni zaključci te zadužene nadležne službe općinske uprave za dalje postupanje.

TB: Općinsko vijeće Foča u FBiH usvojilo rebalans budžeta općine za 2020. Godinu.