Uspješno implementiran „covid“zakon; privrednim subjektima isplaćeno 555.000 KM na ime neisplaćenih naknada za majke porodilje iz 2017. i 2018. godine

Okončana je realizacija Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanim stanjem nesreće na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde čijom implementacijom je iz Budžeta ovog kanton, odnosno sa “Covid” računaVlade, kao mjera pomoći privrednim subjetima, obrtnicima, zdravstvenim ustanovama, penzionerima i socijalno ugroženom stanovništvu isplaćeno više od milion KM.

Donošenjem ovog zakona i obezbjeđenjem sredstava na posebnom namjenskom računu , kao i nizom propratnih odluka, Vlada i Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pravovremeno su i među prvima u Federaciji adekvatno reagovali s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa, naglašeno je na današnjoj press konferenciji premijerke BPK Goražde Aide Obuće, ministra za privredu Mensada Arnauta i ministra za finansije u Vladi BPK Goražde Esada Kanlića.

Osim iznesenih podataka o uspješnoj implementaciji „covid“ zakona, na press konferenciji iznesen je i podatak da je Vlada BPK zahvaljujući podršci iz Budžeta Federacije BiH u petak, 04.septembra isplatila sumu od 555.000 KM za oko 50 privrednih subjekata na ime neisplaćenih naknada za majke porodilje iz 2017. i 2018. godine čime je ispunjena i ta zakonska obaveza koju je kanton imao prema privrednim subjektima.

Kako je ovom prilikom istaknuto, za saniranje posljedica panedmije CODID-a 19 sredstva u iznosu od 642.912,00 KM isplaćena su za 2.722 radnika;200.000,00 KM dobile su zdravstvene ustanove, a 127.600,00 KM isplaćeno je po osnovu javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za 2552 penzionera sa najnižom isplaćenom penzijom u FBiH i licima starijim od 65 godina koji su u vrijeme trajanja stanja nesreće bili u stanju socijalne potrebe.

Tako je odlukama Vlade 91 privredni subjekt, odnosno 178 radnika dobilo sredstva za pola martovske plaće, u što je utrošeno 36.490, 00 KM .

Za 17 privrednih društava (86 radnika), te 112 korisnika obrta (198 radnika), po osnovu plaće za april isplaćena su sredstva u iznosu od 34.916,00 KM, odnosno 80.388, 00 KM.

Za mjesec maj, Vlada je isplatila 78.362,00 KM za 114 obrtnika (193) radnika, kao i 24.766,00 KM  za 17 privrednih društava, odnosno 61 radnika.

Sredstva za ublažavanje posljednica pandemije koronovirusa isplaćena su i privrednim društvima i obrtnicima koji su zabilježili pad prihoda u odnosu na april prošle godine, pa je tako po ovom javnom pozivu odobreno ukupno 369.990 KM za 52 privredna društa i 1878 uposlenih, te 83 obrtnika, odnosno 128 uposlenih u obrtničkim djelatnostima.

Izdvojene su takođe i subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 23.142,00 KM, kao i ugostiteljima i privrednicima u turističkoj djelatnosti u iznosu od 25.578,00 KM.

Posebno je istaknuta dodjela 12.000,00 KM udruženjima penzionera sa područja BPK i 25.000,00 KM Direkciji za robne rezerve za nabavku higijensko-prehrambenih paketa, kojom je Vlada BPK dodatno pružila potporu socijalno ugroženom stanovništvu. Pomoć će dobiti i roditelji koji nisu u mogućnosti svojoj djeci obezbijediti računare za online nastavu, budući da je 30.000,00 KM preusmjereno i za nabavku informatičke opreme učenicima.

Smatram da smo, koliko su to naše mogućnosti dozvoljavale, adekvatno i na pravi način odgovorili na sve izazove koje je pandemija koronovirusa postavila pred sve nas. Zahvaljujem se Skupštini, Ministarstvu privrede, Ministarstvu socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica, Ministarstvu obrazovanja, Ministarstvu finansija, svim ministrima u Vladi BPK-a Goražde, kao svima koji su prepoznali značaj ovog zakona i dali svoj doprinos u njegovoj implementaciji. Ovo sve rađeno je u saradnji sa Udruženjem poslodavaca, Privrednom i Obrtničkom komorom, a najviše aktivnosti odradilo je Ministarstvo za privredu i ovim putem se zahvaljujem svima njima. Želim istaći da ovo nisu jedine i krajnje mjere koje će se provoditi unutar budžeta BPK Goražde, već ćemo u skladu sa našim finansijskim mogućnostima i mogućnostima budžeta BPK Goražde, u saradnji sa naprijed pomenutim institucijama,  i dalje pratiti aktuelnu situaciju te donositi i druge mjere za dobrobit naše zajednice i ljudi koji u njoj žive , kako bi se, prije svega, zadržao broj radnika na području našeg kantona, a po mogućnosti i broj radnika povećao  “, naglasila je premijerka BPK Aida Obuća.

Svoje zadovoljstvo što je dio iz Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanim stanjem nesreće u iznosu od 640.000 KM namijenjen kao pomoć privredi u potpunosti realizovan, izrazio je i ministar za privredu Mensad Arnaut. On se osvrnuo i na druge aktivnosti ovog ministarstva koje je u saradnji sa Vladom BPK Goražde realizovalo, a koje su se odnosile  na infrastrukturu i uređenje regionalnih i nekategorisanih puteva na prostoru BPK Goražde.

Iz namjenskih sredstava Direkcije za ceste mi smo za dva putna pravca izdvojili oko 800.000 KM i radovi su okončani. U sklopu  Programa Ministarstva za privredu koji se odnosi na tekuće transfere nižim nivoima vlasti, takođe, Ministarstvo za privredu i Vlada BPK Goražde podržali su Grad Goražde u iznosu od 80.000 KM za realizaciju projekata nekategorisanih puteva na prostoru Grada Goražde. U toku je javni poziv za ruralni razvoj u iznosu od 80.000 KM i kroz taj dio, pored fizičkih lica, pravo da apliciraju imaju i lokalne zajednice za projekte sanacije lokalnih puteva. U Programu rada Ministarstva i Vlade jesu i sredstva koja su ubrana od vodnih naknada u iznosu od 400.000 KM. Javni poziv je završen i komisija obavlja obaveze iz svoje nadležnosti, a redovno idu programi za podsticaj poljoprivredi i drugi programi koje ćemo u skladu sa našim finansijskim mogućnostima pratiti. Pored ove teške situacije kada govorimo o pandemiji koronovirusa, mi nastavljamo i dalje ulagati u određene infrastrukturne projekte kako bismo stvorili bolji i ugodniji ambijent za življenje našim građnima s prostora BPK Goražde“ naglasio je ministar za privredu Mensad Arnaut.

 

www.bpkg.gov.ba