18.septembar: Zlatna plaketa grada Goražda bit će dodjeljena dr.Medini Bičo

Zgrada uprave Grada Goražde
 

Medini Bičo, direktorici Zavoda za javno zdravstvo BPK bit će dodjeljena zlatna plaketa za nesebičan doprinos u doba pandemije, odlučilo je gradsko vijeće Goražde u nastavku 28 redovne sjednice. Pored ovog, bit će dodjeljena još četiri priznanja na Dan oslobođenja Goražda, Dan Bosansko –podrinjskog kantona i grada Goražda 18 septembra.

Za počasnog građanina Goražda bit će proglašen Joe Sacco zbog promocije ugleda grada kroz ratni strip Zaštićena zona Goražde. Povelja Humanosti bit će dodjeljena Ekremu Ušanoviću, dok će Povelja za životno djelo posthumno pripasti Safetu Garčeviću, za doprinos u razvoju i ugledu grada Goražda. Ibru Kunovcu bit će dodjeljena  plaketa Prijatelj grada Goražda za doprinos u afirmaciji ovog prostora.

U nastavku zasjedanja vijećnici su usvojili odluku o produženju ugovora o zakupu poslovne prostorije koja je u vlasništvu grada Goražda Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK, kao i prostorija Medžlisu islamske zajednice Goražde.

Vijećnici su usvojili i rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu državne svojine u korist privrednog društva GPD „Drina“ Goražde. Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada Gradske uprave grada Goražda za 2019. godinu nije usvojen, a podršku vijećnika nije dobio ni izvještaj o izvršenju budžeta grada Goražda za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine.

Vijećnici su podržali izvještaj o radu Savjeta goraždanskih mjesnih zajednica dok izvještaj o realizaciji Strategije integriranog razvoja grada Goražda za prošlu godinu nije dobio podršku vijećnika. Do kraja zasjedanja vijećnici su usvojili izvještaj o radu Doma zdravlja Goražde za prošlu godinu kao i godišnji operativni i finansijski plan rada za ovu godinu. Izvještaj o radu i poslovanju u predhodnoj godini Javnog komunalnog preduzeća 6. mart nije usvojen dok su vijećnici podržali plan rada  i poslovanja ovog preuzeća za 2020 godinu. Vijećnici su jednoglasno podržali godišnji plan rada Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje za školsku 2019/20 godinu