Asfaltiran dio ulice Enesa Turkovića

U sklopu Programа održavanja putnih komunikacija od interesa za Grad Goražde za 2020. godinu, a u skladu sa Strategijom razvoja Grada Goraždа, ovih dana se radi na uređenju našeg Grada. U okviru pomenutog Programa  izvršeno je presvlačenje dijela ulice Enesa Turkovića asfaltоm.

Izvođač radova je goraždanska firma Goraždeputevi d.d., a ovim projektom presvučeno je 111 m pomenute ulice u punom profilu, čija je ukupna vrijednost oko 18.412,30 KM.

Radove u pomenutoj u ulici posjetio je gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović sa saradnicma, gdje je u razgovoru sa građanima istakao da će Gradska uprava, u skladu sa svojom ranijom dobrom praksom, pomoći realizaciju i drugih projekata na području mjesne zajednice Goražde IV, naglasivši kako Grad ima razumijevanja za potrebe u svim mjesnim zajednicama.

Ono što treba naglasiti jeste da se nastavljaju aktivnosti i u naradnim danima po pomenutom Programu kao i po Programu uređenja grada i prigradskih naselja u 2020. godini, tako da nas očekuje niz aktivnosti i novih projekata.

grad Goražde