Započele javne konsultacije za izradu Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona za period 2021-2027.

Na poziv premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće, danas je održana konstituirajuća radna sjednica Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sjednici su prisustvovali predstavnici sve tri lokalne zajednice u sastavu Kantona, načelnici općina Foča i Pale u FBiH Zijad Kunovac i Asim Zec, te predstavnici Gradske uprave Grada Goražda.

Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je tijelo Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i djeluje u skladu sa principima partnerstva i saradnje.

Na današnjoj sjednici usvojen je Poslovnik o radu Vijeća te izvršena prezentacija Nacrta Strateške platforme Bosansko-podrinjskog kantona za period 2021-2027.godina.

Strateška platforma je prva faza pri izradi strateškog dokumenta za novi planski period. Nju je u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, i odlukom o pristupanju izradi Strategije razvoja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde 2021- 2027., sačinio Kantonalni odbor za razvoj, kao radno tijelo Vlade BPK.

Prva faza podrazumijevala je izradu Strateške platforme i Situacione analize, a zahvaljujući dobroj saradnji s UNDP-om, propisanim procesima je data dodatna vrijednost ugrađujući u ove dokumente i elemente ekonomskih i zdravstvenih aspekata pandemije koronavirusa te sigurnosnih aspekata migracija. Ova faza definirala je za Bosansko-podrinjski kanton Goražde tri relevantna strateška cilja koji osiguravaju sinergijske efekte između ekonomije, društva, infrastrukture i okoliša, uz puno uvažavanje interesa lokalne uprave.

Kako ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća, zainteresirana lica, dokument, Nacrt Strateške platforme Bosansko-podrinjskog kantona za period 2021-2027. mogu preuzeti na internet stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

„Objavljivanjem početka javnih konsultacija za ovaj dokument data je mogućnost zainteresiranim licima da dostave svoje komentare na predloženi dokument i na taj način učestvuju na njegovom unaprjeđenju.

Vlada je primila na znanje prijedloge Situacione analize i Strateške platforme, dajući zeleno svjetlo za nastavak aktivnosti na izradi Strategije. U daljim aktivnostima definirat će se prioriteti, mjere i strateški projekti u skladu s utvrđenim potrebama i institucionalnim kapacitetima. Strategija će biti usklađena sa postojećim starteškim dokumentima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini“, riječi su premijerke BPK-a Aide Obuće.

Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada, a učesnici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te socio-ekonomski partneri.

 

www.bpkg.gov.ba