DIREKTORU J.P. CESTE FBIH LJUBI PRAVDIĆU URUČENO JAVNO PRIZNANJE ”POČASNI GRAĐANIN GRADA GORAŽDA”

Direktora J.P. Ceste Federacije BiH danas je posjetio gradonačelnik Grada Goražda dr.sci. Muhamed Ramović kako bi ovom istinskom i dokazanom prijatelju našeg Grada uručio javno priznanje ”Počasni građanin Grada Goražda”. Gradsko vijeće Grada Goražda je 2019. godine na prijedlog Gradonačelnika dodijelilo javno priznanje ”Počasni građanin Grada Goražda” gosp. Ljubi Pravdiću za promociju ugleda Grada Goražda.

Obzirom da zbog obaveza nije mogao prisustvovati Svečanoj sjednici Gradskog vijeća koja je održana povodom 18. septembra, Dana Grada Goražda, u sklopu koje se dodjeljuju najveća priznanja našeg Grada, gosp. Pravdiću je danas uručio priznanje gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović koji se ovom prilikom zahvalio direktoru J.P. Ceste Federacije BiH na realizovanim projektima u našem Gradu, kao i na onim koji su u toku i koji će se realizovati u narednom periodu, među kojima je i izgradnja  zaobilaznice od raskrsnice u Rasadniku do Hubjera, jer Ceste Federacije BIH imaju na raspolaganju dva miliona KM za ovaj projekat što je i potvrđeno tokom današnje posjete.

Kao što je poznato javnosti, J.P. Ceste Federacije BiH prošle godine na području Goražda implementiralo je četiri infrastrukturna projekta ukupne vrijednosti 4 miliona KM i to: raskrsnica na cesti M20 u Vitkovićima, zatim izgradnja trotoara na relaciji Vinarići – Baćci, izgradnja šetališta, odnosno, trotoara od semafora u ulici Maršala Tita koja se spaja sa Mostom žrtava genocida u Srebrenici i ulicom Muhidina Mašića Munje na magistralnom putu M20, odnosno, novog kružnog toka koji će biti izgrađen, do Novog Goražda. Četvrti, veoma značajan projekat odnosi se na rekonstrukciju ul. Kulina bana, te ul. Seada Sofovića Sofe.

J.P. Ceste Federacije BiH i u 2020. godini planira implementaciju još dva veoma važna projekata na području našeg Grada koji se odnose na potpunu rekonstrukciju Mosta žrtava genocida u Srebrenici koji je u toku i kružni tok u ulici Maršala Tita koja se spaja sa Mostom žrtava genocida u Srebrenici i ulicom Muhidina Mašića Munje na magistralnom putu M20 čija je ukupna vrijednost 3,5 miliona KM.

Gospodin Pravdić zahvalio je Gradonačelniku na ovome izuzetno značajnom priznanju, a sastanku su prisustvovali i gosp. Bekir Isaković i gosp. Nijaz Hadžikadunić, pomoćnici Direktora J.P. Ceste Federacije BiH.

 

grad Goražde