POKRENUTE AKTIVNOSTI NA UREĐENJU GUBAVICE

Nakon što je Grad Goražde kao realizaciju jednog od svojih strateških opredjeljenja u uređenju Grada, ali i razvoju turističkih potencijala, donio оdluku o uređenju izletišta Gubavica, gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović u saradnji sa građanima Grada Goražda, a na inicijativu predsjednika Općeg udruženja ”Stari zanati” obrtnici Goražde Safeta Efendića, pokrenuo je intenzivne aktivnosti na uređenju ovoga lokaliteta, u skladu s čim je i na posljednjoj sjednici Skupštine BPK-a Goražde usvojena i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za uređenje izletišta lokaliteta platoa Gubavice.

Ovakvoj Odluci Skupštine prethodila je procedura koju je Gradska uprava pokrenula, a koju je uspješno okončalo Ministarstvo za privredu BPK Goražde, što je rezultiralo usvajanjem Odluke koja je podloga za dalje aktivnosti na uređenju Gubavice, što će doprinijeti uređenju ovoga dijela Grada, ali i turističke ponude Grada Goražda i BPK-a Goražde.

Tim povodom lokalitet Gubavice danas su posjetili gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović i ministar za privredu BPK-a Goražde Mensad Arnaut sa saradnicima, te predsjednik Općeg udruženja ”Stari zanati” obrtnici Goražde Safet Efendić.

Govoreći tokom današnje posjete lokalitetu Gubavice gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović u izjavi za medije je istakao – ”Prije svega biće uređena pješačka staza koja vodi do platoa Gubavice, a naredne aktivnosti vodiće se u smjeru uređenja, odnosno čišćenja prostora, a zatim i kreiranju određenih sadržaja koji će u potpunosti biti prilagođeni okolini i zaštiti okoliša, te neće biti invazivni i narušavati prirodni ambijent kojim Gubavica odiše. Nadamo se da će se u dogledno vrijeme biti u mogućnosti izraditi i projekat izgradnje žičare, a zatim i napraviti žičaru koja će ovaj lokalitet povezivati sa centrom Grada, na lokaciji koja se odredi samim projektom, a to je svakako jedan od najznačajnijih projekata koji se tiču turizma, a na kojem ćemo intenzivno raditi.”

Da su i u BPK-a prepoznali važnost ovog projekta naglasio je ministar za privredu BPK-a Goražde Mensad Arnaut – ”Na inicijativu Gradske uprave pokrenuto je da se Gubavica proglasi od opšteg interesa što je Ministarstvo prepoznalo te podnijelo inicijativu prema Vladi BPK-a, te je nastavljena procedura da se ovaj prostor proglasi od javnog interesa što je i usvojeno na Skupštini BPK-a. Ovom prilikom se zahvaljujem Vladi i Skupštini BPK-a što su prepoznali važnost ovog projekta koji je potreban ovom Gradu, jer smatram da će ovo izletište imati dobru perspektivu i mislim da ćemo imati šta da pokažemo turistima koji budu dolazili na ove prostore.”

O samom projektu uređenja Gubavice govorio je predsjednik Općeg udruženja ”Stari zanati” obrtnici Goražde Safet Efendić – ”Nakon usvajanja Odluke od strane Skupštine BPK-a da se ovaj lokalitet može koristiti za turističke sadržaje, a znamo šta ovaj lokalitet znači nama goraždanima, smatramo da je on do sada bio neiskorišten i mi pokušavamo da ovaj dio Grada stavimo u funkciju tako što ćemo da napravimo jedan vidikovac koji će građani moći da koriste kao izletište. Zahvaljujem Gradonačelniku i njegovom Šefu Kabineta koji je nesebično pomogao, jer bez njih mi ovo ne bi ništa do sada mogli uraditi. Ovim ćemo dobiti jedan novi turistički sadržaj u našem Gradu koji će koristiti i našim građanima i ovim potezom mi vraćamo dušu našoj čaršiji, jer ne znam koliko ste upoznati prije su ovdje bili uranci za 1. maj, zatim sa Gubavice se oglašavao i Ramazanski top. Mi za početak želimo da ovaj plac uredimo i nećemo ići sa megalomanskim projektima, a u međuvremenu će se rađati nove ideje koje će uljepšavati ovaj lokalitet. Narednog mjeseca planiramo organizovati akciju čišćenja Gubavice, jer želimo da uredimo ovaj lokalitet koji će koristiti svima nama.”

goražde.ba