Riječ po riječ 17.9.2020. Tema: Aktivnosti povodom Dana oslobođenja Goražda…