Planinari išli tragom goraždanskih oslobodilaca

Planinari Goražde-Maglića  prešli su rutu dugu 12 kilometara na relaciji Dražmilo- Crijetež -Podhranjen, a u pohodu nazvanom “Tragom oslobodilaca” koji je prvi put organiziran priključili su im se i brojni građani. Oko 50 učesnika prošlo je stazama koje su 18.septembra 1992.godine oslobodili pripadnici Prve i 31.Drinske brigade u operacijama “Krug” i “Drina” zahvaljujući kojima je oslobođeno Goražde.

Iako je kao pripadnik 31.Dub učestvovao u operaciji oslobađanja Goražda, prvi put nakon 28 godina ovim putevima prošao je i goraždanski pjesnik Munever Perla.

Disati slobodu

“Ovuda smo ‘92. prošli noću, odrađene su genijalno osmišljenje akcije oslobođenja, ali časno i dostojanstveno. Za Goražde je to važno jer smo konačno mogli da se krećemo ulicama i vratimo normalnom životu. Od ‘92 nisam prošao tim putem, a sada je jedna ekipa nas, ljudi koji volimo prirodu i ljepote Bosne došla ovdje. Lijepo je šetati svojom zemljom vidjeti koliko je ona lijepa i disati slobodu.Lijepo je šetati u nekim svečanim okolnostima”, kaže Munever Perla.

1992.godine okolnosti su bile potpuno drugačije. Teški uslovi rata, slabo naouraženje i svakodnevni strah od granatiranja, ali i nevjerovatna želja za slobodom. Na to je podsjetio ratni komandant Abduselam Sijerčić-Pelam.

“Operacija “Krug” je trajala od 15. do 28. avgusta, a to je značilo da jedinice izađu iz svojih zona odgovornosti i zaposjednu ove “čuke” koje su neprijatelji držali. Jedna od tih je Hadžića brdo, Hadžića ravan, Hranjen, Crijetež gdje se sada nalazimo, to smo morali uzeti, a slabo naoružani imali smo dosta žrtava. Zajedno smo uspjeli i to je bio jedan od najvećih uspjeha Armije R BIH u to vrijeme”, podsjeća Pelam.

U obje operacije poginula su 64 borca, no pokazalo se da neprijatelj nije nepobjediv, da se može boriti čak i protiv teške artiljerije.

Ratna iskustva

“Siguran sam da nije bilo operacije “Krug” Goražde se ne bi moglo odbraniti već bi vrlo moguće doživjelo pad. Operacija je pokazala da smo jaki kad je najpotrebnije”, kaže Edim Fejzić, jedan od tadašnjih komandanata.

Učesnici operacija o svojim iskustvima danas su govorili na Crijetežu, jednoj od značajnijih kota čije je oslobađanje u tom periodu značilo mnogo. Kako bi skrenuli pažnju na taj period radio amateri na ovom mjestu održavaju takmičenje koje se odvija u više perioda.

“Na mjestu smo odakle se vidi Crna Gora, Durmitor, Jahorina, Treskavica, Bjelašnica, jako važna kota koja je tada oslobođena. Jedina veza sa svijetom u to vrijeme su bili radio amateri i mi na ovaj način skrećemo pažnju na njihovu ulogu. Mi smo odgovorili zadatku u najtežim uslovima”, kaže Nedžad Paldum, radio amater.

Njegov kolega Elvir Hošo jedan je od onih koji su vrijeme rata spajali pokidane veze.

“Osjećaj poslije toliko godina je nevjerovatan, ovakvi dani bude sretne i bolne uspomene. Lako je bilo nekog zvati i saopštiti mu nešto lijepo, a kako je bilo prenijeti vijest o pogibiji. To su veoma teška iskustva”, kaže Hošo.

Svi se slažu da je o tim danima otpora potrebno više govoriti mlađim generacijama,

“Govoriti o slobodi, o ljudima koji su stradali, o onima koji su patili u gradu. Kad se pucalo čovjek nije osjećao ništa, bilo je važno da se odbranimo, ali danas tek kad prođemo ovi stazama svaki put nam je jasnije šta znači sloboda”, kaže Fahrudin Hasoivć Maca, planinar.

Planinarskom pohodu pridružila se i Aida Obuća, premijerka BPK Goražde.

“Bitno je da mlade generacije znaju ko su bili hrabri branioci koji su prvi put u historiji uspjeli da se oslobode okova zla. Mi smo danas prošli jednu od tih ruta, a naredne godine ćemo nastojati uključiti više ljudi jer smo ovaj put spriječeni zbog epidemioloških mjera. Moramo učiniti više mi koji smo u poziciji da donosimo odluku, posebno kad je riječ o statusu boračkih populacija. Meni ovo jako puno znači jer sam prošla sve strahoite sa svojim sugrađanima, smatram da je moja obaveza i moralna odgovornost da danas budem s njima”, poručila je Obuća.