Za sufinansiranje Projekta “Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala kroz širu društvenu zajednicu” Vlada BPK Goražde će izdvojiti finansijska sredstva u iznosu od 70.000 KM

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća sastala se danas sa predstavnicima uprave Fudbalskog kluba „Goražde“.

Tokom susreta razgovarano je o realizaciji Projekta „Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala kroz širu društvenu zajednicu“ čiji nosilac aktivnosti je Grad Goražde.

Kako je istaknuto, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će prema potpisanom sporazumu pružiti podršku implementaciji ovog projekta i za tu namjenu je u Budžetu za 2020.godinu na ekonomskom kodu „Pomoć nižim niovima vlasti“ osigurala sredstva u iznosu od 70.000 KM.

Implementacija ovog projekta odnosi se na unaprjeđenje infrastrukture, odnosno izgradnju terena sa vještačkom travom na lokaciji pomoćnog stadiona u ulici 1. maj Goražde.

 

www.bpkg.gov.ba