Razmatrana trenutna epidemiološka situacija

Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde održao je 11. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrana Informacija o trenutnom stanju na području BPK Goražde sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19).
Prema riječima ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde i predsjedavajućeg Kriznog štaba Ministarstva, u posljednje dvije sedmice primjetan je porast broja osoba pozitivnih na koronavirus. Trenutno je na području BPK Goražde aktivno 18 slučajeva koronavirusa, i to 17 u Goraždu i 1 u Ustikolini, a 2 pacijenta su smještena u Kliniku Podhrastovi. Štab je informiran da se testiranja vrše svakodnevno, te da se nastava u školama na području BPK Goražde odvija prema uputama Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde, te da se poštuju higijensko-epidemiološke mjere.

Članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde razmatrali su i primili k znanju Informaciju o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period od 19.08.2020. do 04.10.2020. godine. U posmatranom periodu zabilježena su dva požara na području Grada Goražde, te 12 dojava o pronalasku NUS-a koji je uklonjen i uništen od strane A time Federalne uprave civilne zaštite.

Članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde upoznali su se sa Zaključkom Federalnog štaba civilne zaštite broj_ 12-40-6-391-3/20 od 22.09.2020. godine u pogledu sačinjavanja analize stanja aktuelne epidemiološke situacije izazvane pojavom koronavirusa COVID-19 na području kantona.

Do kraja zasjedanja donesene su izmjene Godišnjeg plana, te razmatrani pristigli zahtjevi.

 

www.bpkg.gov.ba