Kantonalna bolnica Goražde: I dalje obavezan trijažni postupak prije dobijanja specijalističkih usluga

Kantonalna bolnica u Goražde nastoji su skladu sa mogućnostima u prvom redu ljudskim resursima odgovoriti svim zahtjevima pacijenata i bez obzira na pandemiju koronavirusa, omogućiti adkevatnu zdravstvenu zaštitu seknudarnog nivoa. Na samom početku pandemije, rad je u znatnoj mjeri bio reduciran, ali su postepeno uz, još uvijke obavezan trijažni postupak, zdravstveni sistem Kantonalne bolnice vratio u normalu.

“Sa prvim potvrđenim slučajevima COVID-a19 na području našeg kantona, zdravstvene ustanove, među kojima i kantonalna bolnica Goražde, u znatnoj mjeri ograničile su svoj rad –odnosno bez obzira na cijelodnevni angažman osoblja .pružala se  medicinske usluge samo u hitnim slučajevima. Danas je situacija znatno drugčija. Kantonalna bolnica Goražde, odnosno njeni uposlenici rade sve specijalističke preglede i operativne zahvate”, kaže prim.dr Nermina Kamenica direktorica Kantonalne bolnice Goražde

Dodaje da pored zanavljanja neophodne medcinske opreme bolnica raspolaže i sa opremom koju koriste uposlenici, kako bi se zaštitli od infekcije COVID-om 19.

Problem ove kao i većine  mediciskih ustanova u našoj državi jeste nedostatak ljekara specijalista, ali postojeći kadar – kako ističe menadžemnt kantonalne bolnice Goražde pruža maksimum u radu kako bi stanovnici našeg kantona imali zadovoljavajući nivo zdravstene zaštite.