Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“ i Srednjoj tehničkoj školi „Hasib Hadžović“ isporučena vrijedna oprema za potrebe nastavnog procesa

U okviru realizacije projekta „Stručno obrazovanje u BiH“ kojeg sufinansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Njemačke (BMZ) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a realizuje GIZ-Njemačko društvo za međunarodnu saradnju, danas je isporučena vrijedna oprema za potrebe nastavnog procesa u Srednjoj stručnoj školi „Džemal Bijedić“ i Srednjoj tehničkoj školi „Hasib Hadžović“. Primopredaji donacije prisustvovli su direktor Pedagoškog zavoda BPK Goražde Admir Kurtović i Amir Duhović, stručni savjetnik za pravne poslove u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Radi se o 3D štampačima i potrošnom materijalu (filamentu) čija je vrijednost 8.500KM koje je doniralo Ministarstvo vanjskih poslova, to jeste Ambasada Savezne Republike Njemačke u BiH.

Navedena oprema od velikog je značaja u nastavnom procesu iz razloga što će učenici imati priliku da kroz praksu proizvode određenu zaštitnu opremu, kao što su neophodni viziri za potrebe zaštite od pandemije virusa COVID-19, koju će donirati zdravstvenim ustanovama na području našeg kantona. Projekat traje do 2023. godine, a BPK Goražde je dio tog projekta. Cilj nam je da poboljšamo znanje i kompetencije učenika koji će raditi na ovoj opremi, jer ovo će biti integrisano u nastavni plan i program, na način da djeca nauče da rade. Osim ovog aspekta, ideja je da učenici naprave određeni proizvod, to će najvjerovatnije biti viziri koje će koristiti zdravstvene ustanove na području BPK Goražde u borbi sa pandemijom virusa COVID-19. Jako smo zadovoljni saradnjom sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde i Pedagoškim zavodom kao i sa tržištem rada, dakle sa kompanijama i Privrednom komorom“-ovom prilikom kazala je Sanja Lulo, stručna savjetnica u GIZ-u.